2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE™

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

ÚČAST ANI VÝHRA NENÍ PODMÍNĚNA NÁKUPEM.

PODMÍNKY NEPLATÍ, POKUD JE ZAKAZUJE ČI OMEZUJE ZÁKON.

 

1.        ZADAVATEL. Soutěž 2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE™ („soutěž“) sponzoruje společnost NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, USA, 10036 („zadavatel“).

2.        ZPŮSOBILOST. Způsobilosti účastníka k získání ceny (jak je dále popsáno níže) Musíte být osobou s aktuálním legálním pobytem v padesáti (50) státech USA, Washingtonu D.C., Bulharsku, Číně, České republice, Dánsku, Finsku, Kanadě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Rusku, na Slovensku, ve Švédsku, Švýcarsku nebo Velké Británii (mimo Severního Irska) („způsobilá území“), která k datu vstupu do soutěže dosáhla nejméně plnoletosti nebo vyššího věku ve své jurisdikci primárního trvalého pobytu v okamžiku vstupu (každý ze způsobilých rezidentů v příslušných případech „účastník“). Osoby s trvalým pobytem ve Finsku a Číně nejsou způsobilými účastníky pro získání ceny Perfect Bracket, a mohou získat pouze velkou cenu (jak je dále popsáno níže). Registrace je bezplatná a v žádné fázi této soutěže není účast podmíněna nákupem. O možnost vyhrát cenu se mohou ucházet pouze způsobilí účastníci; ostatní účastníci (včetně osob s legálním pobytem v kterékoli zemi nebo jurisdikci mimo způsobilá území) smějí soutěžit, jen aby se „pochlubili“, a nemohou vyhrát žádnou cenu. Soutěž neplatí, pokud ji zakazuje zákon. Této soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci (pro jednoznačnost včetně veškerých stávajících nebo bývalých hráčů NHL®), úředníci, ředitelé, představitelé a zástupci National Hockey League („NHL“), členských klubů NHL, NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., NHL Enterprises, L.P., NHL Network US, L.P., BamTech LLC, ExpandTheRoom, LLC, Smartronix, Inc., žádného z prezentujících sponzorů (v příslušných případech) a přidružených subjektů, poskytovatelů licencí a poskytovatelů cen každého z výše uvedených subjektů (souhrnně „nezpůsobilé subjekty“), ani blízcí rodinní příslušníci těchto zaměstnanců, úředníků, ředitelů, představitelů a zástupců, zejména manželé, děti, sourozenci, rodiče a/nebo osoby žijící ve stejné domácnosti jako tyto subjekty (alespoň tři měsíce v roce, bez ohledu na to, zda se jedná o příbuzné).

3.        ČASOVÝ ROZVRH. Soutěž začíná okamžitě, jakmile bude rozhodnuto o všech šestnácti (16) místech v play-off poháru Stanley Cup® 2020 („play-off“) a určeno pořadí nasazených, avšak v každém případě, s výjimkou nepředpokládaných změn časového rozvrhu, nejpozději ráno po dokončení Stanley Cup Qualifiers™ („kvalifikační fáze“), 2020 ve 2:00:00 východního času („ET“), a končí závěrem posledního utkání play-off („soutěžní období“). Oficiálními hodinami pro veškeré účely této soutěže je počítač webových stránek soutěže (definované níže). Další informace ohledně přesného času a data zahájení a ukončení najdete na webových stránkách soutěže. V případě nepředpokládané změny časového rozvrhu bude vyvěšeno oznámení na webových stránkách soutěže.

4.        JAK SE ZÚČASTNIT.

Vstup do soutěže

Vstup do soutěže se skládá z následujících kroků: (1) registrace bezplatného účtu NHL.com („účet NHL“) včetně vyjádření souhlasu s oficiálními pravidly. Poznámka: registrací do soutěže 2020 Stanley Cup Playoffs Bracket Challenge™ a vyjádřením souhlasu s oficiálními pravidly se účastník automaticky připojuje k „lize při NHL“; a (2) pro ligu při NHL vyplněním všech týmů NHL® kvalifikovaných pro play-off do rozpisu play-off po výběru týmů, o kterých se účastník domnívá, že v play-off postoupí, („rozpis“) včetně zodpovězení bonusových otázek a následné uložení rozpisu podle pokynů a kliknutí na příslušné tlačítko (kroky (1) a (2) dále jen „vstup“). V rámci procesu vstupu si účastník může rovněž nepovinně zvolit jednu (1) či více dalších „lig“, kterých se chce účastnit, a připojit se k nim. Pro každou takovou ligu účastník sestaví a odevzdá rozpis (nebo přiřadí rozpis již vytvořený pro jinou ligu, ke které se účastník připojil) za účelem vstupu do dané ligy (další podrobnosti viz heslo „hraní ligy“ v oddílu 5 těchto oficiálních pravidel). Zde platí limit jednoho (1) rozpisu na ligu, k níž se účastník připojí (pro jednoznačnost včetně ligy při NHL). Chcete-li zaregistrovat svůj vstup, přejděte nejprve na webové stránky soutěže na adrese www.NHL.com/bracket („webové stránky soutěže“). Účastníci mají poté dvě možnosti:

1. možnost – časná registrace, následný výběr ligy a vyplnění a uložení rozpisu (rozpisů):

Předpokladem vstupu do soutěže je, že účastník si musí nejprve zaregistrovat účet na webu www.NHL.com (tj. účet NHL). Registrace účtu je zdarma. Pokud účastník dosud nemá účet NHL, může si jej zaregistrovat na webových stránkách soutěže během období časné registrace, které začíná 16. července 2020 ve 12.00 (poledne) („ET“) (tj. před určením všech týmů pro play-off), a to z počítače buď kliknutím na příslušné tlačítko pro zahájení na vstupní stránce, nebo na odkaz „Vytvořit účet“ v pravém horním rohu stránky, nebo z mobilního zařízení klepnutím na příslušné tlačítko pro zahájení na vstupní stránce. Poté podle pokynů vyplňte a odevzdejte registrační formulář, ve kterém se uvádí požadované kontaktní údaje včetně křestního jména, příjmení, e-mailu, hesla, země, PSČ a oblíbeného týmu (volitelné pro účastníky mimo 50 států USA a Washington D.C.). Po registraci účtu NHL musí účastník dokončit vstupní proces návratem na webové stránky soutěže po určení týmů pro play-off (které budou, nedojde-li k nepředpokládaným změnám časového rozvrhu, stanoveny nejpozději2:00:00 ráno ET po dokončení kvalifikační fáze), kde podle pokynů a s využitím příslušných tlačítek vyjádří souhlas s oficiálními pravidly (a tím se automaticky připojí k lize při NHL), vybere případné další ligy a připojí se k nim, vyplní a odevzdá (nebo přiřadí z jiné ligy) jeden (1) rozpis pro každou ligu, ke které se připojil, včetně ligy při NHL. První rozpis, který účastník uloží, bude 1) nejprve odevzdán do soutěže v rámci ligy při NHL a účastník vstoupí do soutěže a následně 2) odevzdán do případných dalších vybraných lig.

2. možnost – souběžná registrace, výběr ligy a vyplnění/uložení rozpisu (rozpisů):

Až budou určeny všechny týmy pro play-off (což, opakujeme, bude stanoveno nejpozději 2:00:00 ráno ET po dokončení kvalifikační fáze, nedojde-li k nepředpokládaným změnám časového rozvrhu), smí si účastník po přechodu na webové stránky soutěže podle pokynů a s využitím příslušných tlačítek souběžně bezplatně zaregistrovat účet NHL (pokud jej dosud nemá) po kliknutí na odkaz „Vytvořit účet“ podle stejných pokynů k registraci, jaké byly uvedeny v rámci 1. možnosti (včetně vyjádření souhlasu s oficiálními pravidly), vybrat případné další ligy a připojit se k nim, vyplnit a odevzdat (nebo přiřadit z jiné ligy) jeden (1) rozpis pro každou ligu, ke které se připojil. Opakujeme, že první rozpis, který účastník uloží, bude 1) nejprve odevzdán do soutěže jako součást ligy při NHL a účastník vstoupí do soutěže a následně 2) odevzdán do případných dalších vybraných lig.

Vstup se nepovažuje za úplný, dokud není vytvořeno vstupní jméno a nebudou odevzdány všechny tipy prostřednictvím uloženého rozpisu. Účastník může provést změny v uloženém rozpisu úpravou svých voleb a následně podle pokynů po opětovném kliknutí na příslušné tlačítko uložit příslušný rozpis znovu. Vstupem účastníka se stane poslední uložený rozpis před zahájením play-off. Registrace účtu NHL pro účely účasti v soutěži musí být, spolu se zbytkem vstupu, dokončena a odevzdána nejpozději jednu (1) minutu před televizním vysíláním 1. kola play-off Stanley Cupu(„konečný termín pro zadání tipů“). Poté již nebude možné provádět změny v žádném ze stávajících rozpisů a po uplynutí konečného termínu pro zadání tipů již nebudou přijímány žádné nové rozpisy. Nevyplněný formulář vstupu nepředstavuje platný vstup pro účely této soutěže a nebude přijat.

LIMIT: JEDNA (1) REGISTRACE A NEJVÝŠE JEDEN (1) VSTUP NA OSOBU A E-MAILOVOU ADRESU BĚHEM SOUTĚŽNÍHO OBDOBÍ A JEDEN (1) ROZPIS NA LIGU (VČETNĚ LIGY PŘI NHL). POZNÁMKA: PRO ZÍSKÁNÍ CENY PERFECT BRACKET MUSÍ BÝT ZASLÁN ROZPIS UŽIVATELE DO LIGY NHL (JAK JE DÁLE POPSÁNO NÍŽE). ROZPIS, KTERÝ BUDE ZASLÁN DO JAKÉKOLI JINÉ LIGY, NEBUDE POVAŽOVÁN ZA ZPŮSOBILÝ PRO ZÍSKÁNÍ CENY PERFECT BRACKET. Nikdo se nesmí zaregistrovat více než jednou s využitím různých e-mailových adres a žádnou e-mailovou adresu nelze použít k odevzdání více než jednoho (1) rozpisu / vstupu do soutěže. Důkaz o odevzdání vstupu nebude zadavatelem považován za důkaz o přijetí nebo vstupu do soutěže. Jakýkoli pokus o vstup do soutěže jiný než zde uvedený je neplatný a bude diskvalifikován. Vstupy od stejné osoby a/nebo e-mailové adresy převyšující zde uvedený počet budou diskvalifikovány. Jakýkoli pokus ze strany účastníka o použití více e-mailových účtů bude mít za následek diskvalifikaci. Jakékoli použití robotických, opakovacích, automatických, naprogramovaných nebo obdobných metod zadávání nebo prostředků povede ke zneplatnění všech vstupů daného účastníka. Vstupy, které jsou neúplné, pozdní, zkomolené nebo poškozené, jsou neplatné a nebudou přijaty. Po přijetí se veškeré vstupy stávají majetkem zadavatele a nebudou oceněny ani vráceny.

5.        JAK HRÁT.

Obecná pravidla:        Účastník se soutěže účastní vyplněním a uložením jednoho (1) rozpisu uvádějícího týmy, o kterých se účastník domnívá, že postoupí v každém příslušném kole play-off (jednotlivě „kolo“), až k týmu, o kterém se účastník domnívá, že vyhraje turnaj o pohár Stanley Cup® a stane se vítězem poháru Stanley Cup® 2020. K vyplnění rozpisu musí účastník předpovědět vítězný tým každé série na čtyři vítězná utkání (jednotlivě „série“) v každém kole. Celkem jsou čtyři (4) kola. Každý účastník tedy vyplní rozpis tak, že nejprve předpoví vítězné týmy pro každou sérii v 1. kole, potom ve 2. kole, 3. kole a 4. kole v tomto pořadí.. POZNÁMKA: Aby byl letošní formát play-off proveditelný, bude asi nutné přesunout umístění týmu v rámci 2. kola na pozice všech týmů, které jste si vybrali, protože nejvyšší zbývající pozice bude hrát na nejnižší zbývající pozici v každé konferenci, a další dvě zbývající o pozice v další sérii. Další informace najdete níže v přehledu formátu play-off. Za každý správně vybraný vítězný tým bude účastníkovi přidělen stanovený počet bodů („základní body“), podle toho, které kolo se hraje. Čím vyšší kolo, tím více bodů účastník za správný výběr vítězných týmů v daném kole získá. Kromě toho může účastník, pouze však v 1. kole, správným zodpovězením požadovaných bonusových otázek pro každou sérii v 1. kole získat bonusové body („bonusové body“), předpoví-li správně vítězný tým v každé z těchto sérií. Je třeba odpovědět na každou bonusovou otázku, kterou uvádí rozpis. Pokud účastník správně zodpoví bonusovou otázku pro danou sérii, ale nepředpoví správně vítězný tým dané série, bonusové body za danou sérii účastník nezíská. POZNÁMKA: Aby byl kandidát způsobilý pro získání ceny Perfect Bracket (jak je dále popsáno níže) musejí být správně zodpovězeny rovněž veškeré bonusové otázky v 1. kole. Další podrobnosti o tom, jak se body připisují, najdete níže v oddíle Bodování. Případné shodné počty bodů se budou rozhodovat podle rozhodujících pravidel níže. Z tohoto důvodu budou účastníci rovněž muset zodpovědět jednu (1) rozhodující otázku při vyplňování rozpisu.

Účastník musí odevzdat své tipy pro každé kolo – uložením vyplněného rozpisu včetně zodpovězení rozhodujících otázek a bonusové otázky pro každou sérii 1. kola do konečného termínu po zadání tipů. Účastník může provádět změny v rozpisu (provedením příslušných úprav a opětovným uložením příslušného rozpisu) do konečného termínu pro zadání tipů. Jakmile uplyne konečný termín pro zadání tipů, budou všechny rozpisy pro vstup do soutěže uzamčeny a nebudou přijímány žádné další rozpisy, ani změny v uložených rozpisech..

Cíl:        Cílem v této soutěži a doplňkové soutěži je nasbírat během play-off co nejvíce bodů. Jeden (1) účastník s nejvyšším skóre ze všech způsobilých účastníků v rámci soutěže na konci play-off vyhraje hlavní cenu (jak je dále popsáno níže), když aplikuje rozhodující pravidla uvedená níže v případě jakékoli bodové remízy. V případě, že účastník vytvoří a zašle dokonalý rozpis do ligy NHL (vždy „Dokonalý rozpis“), přičemž získá všechny možné body v soutěži správným tipováním výsledku všech zápasů play-off a správným zodpovězením všech bonusových otázek 1. kola, bude způsobilý pro získání ceny Perfect Bracket, po ověření jeho způsobilosti (jak je dále popsáno níže).. Všechny ceny, které bude možné udělit, jsou podrobněji vysvětleny níže.

Přehled formátu play-off:

Jakmile je dokončena kvalifikační fáze a je o pořadí nasazených pro play-off rozhodnuto, bude play-off zahájeno s osmi (8) týmy ve Východní konferenci a osmi (8) týmy v Západní konferenci. V play-off jsou čtyři (4) kola. V každém kole týmy kvalifikované do play-off sehrají vzájemná utkání v sériích (na čtyři vítězná utkání), kde proti sobě budou v každé sérii hrát dva (2) týmy z play-off. V každé z příslušných sérii zvítězí první tým NHL®, který vyhraje čtyři (4) zápasy proti jinému týmu z NHL® a postoupí do dalšího kola. V každém navazujícím kole play-off se utká nejvyšší zbývající pozice z každé konference s nejnižší zbývající pozicí, druhá nejvyšší zbývající pozice z každé konference s druhou nejnižší zbývající pozicí, atd.. V prvních třech kolech – 1. kolo, 2. kolo a finále konferencí (tj. 3. kolo) – probíhajících v rámci konferencí se rozhodne o vítězích konferencí. Vítěz Východní konference se poté utká s vítězem Západní konference ve finále poháru Stanley Cup® (tj. ve čtvrtém a závěrečném kole play-off). Vítězný tým poté jakožto vítěz sezony NHL® 2019–2020 získá trofej Stanley Cup®.

Vzhledem k tomu, že jsou dvě konference, sehraje se v 1. kole osm (8) sérií. Vítězné týmy každé série v 1. kole postoupí do 2. kola. Vzhledem k tomu, že po 1. kole zbývají v každé konferenci čtyři (4) týmy, sehrají se ve 2. kole v každé konferenci dvě (2) série (celkem tedy čtyři (4)). Vítězné týmy ve 2. kole postupují do 3. kola (finále konferencí), ve kterých se spolu utkají zbývající dva (2) týmy v každé konferenci, celkem se tedy v tomto kole sehrají dvě (2) série. Vítězné týmy ve třetím kole – tj. vítěz Východní konference a vítěz Západní konference – postupují do finále poháru Stanley Cup® (4. kolo). Ve 4. kole je jen jedna série. Vítěz finále poháru Stanley Cup® se stává vítězem poháru Stanley Cup® 2020. V 1., 2. a 3. kole (finále konferencí) bude výše nasazený tým označen za domácí tým pro 1., 2., 5. a 7. zápas. Nejníže nasazený tým bude označen za domácí tým pro 3., 4. a 6. zápas. Ve finále Stanley Cupu bude jako domácí tým pro 1., 2., 5. a 7. zápas označen tým s nejvyšším počtem bodů z průběžného bodování. Tým s nejnižším počtem bodů z průběžného bodování bude označen za domácí tým pro 3., 4. a 6. zápas.

Bodování:        Účastník může v rámci soutěže získat body dvěma (2) způsoby: Základní body a bonusové body. Ze všech obdržených způsobilých vstupů bude každý potenciální výherce soutěže určen podle schopnosti daného účastníka využít své dovednosti a všeobecné znalosti hokeje a zejména NHL k získání nejvíce bodů během soutěžního období.

Základní body: Mají-li mu být připsány základní body, musí účastník správně uhodnout vítěze série. Základní body za správnou předpověď/výběr pro série v daném kole uvádíme níže:

1. kolo:        10 bodů za každého správně předpovězeného vítěze série.

2. kolo:        25 bodů za každého správně předpovězeného vítěze série

3. kolo – finále konferencí:        50 bodů za každého správně předpovězeného vítěze série

4. kolo – finále poháru Stanley Cup®:        100 bodů za správnou předpověď vítěze finálové série poháru Stanley Cup® (tj. vítěze poháru Stanley Cup® 2020)

V případě, že se série neodehraje podle časového rozvrhu (např. kvůli zrušení, odložení atd.), nebudou za danou sérii připsány žádné body.

Bonusové body: Pro každou sérii v 1. kole bude jedna (1) bonusová otázka. Bonusová otázka pro každou sérii v 1. kole je následující: účastník musí předpovědět, kolik utkání se v dané sérii sehraje. Pokud účastník správně zodpoví bonusovou otázku pro danou sérii, budou mu připsány tři (3) bonusové body, pokud účastník rovněž správně předpověděl vítěze dané série. Například vzhledem k tomu, že v 1. kole play-off je osm (8) sérií, lze také zodpovědět osm (8) bonusových otázek (jednu pro každou sérii). Účastník tak má v 1. kole příležitost získat až dvacet čtyři (24) bonusových otázek (správným zodpovězením každé bonusové otázky a správnou předpovědí vítěze každé série). Pokud účastník správně zodpoví bonusovou otázku pro danou sérii, ale nepředpoví správně vítězný tým dané série, bonusové body za danou sérii účastník nezíská. V rámci vyplňování a ukládání rozpisů před konečným termínem pro zadání tipů musí účastníci zodpovědět bonusovou otázku pro každou sérii 1. kola. Účastník smí měnit odpovědi na bonusové otázky do konečného termínu pro zadání tipů provedením příslušných změn a opětovným uložením příslušného rozpisu. Po konečném termínu pro zadání tipů však budou všechny odpovědi uzamčeny a nebude již možné je měnit.

Bodování Perfect Bracket: dokonalý rozpis má 404 bodů. Pro dosažení dokonalého rozpisu musíte správně tipovat vítězný tým NHL® z každé série a správně zodpovědět všechny bonusové otázky 1. kola před uplynutím konečného termínu pro zadání tipů. V případě, že se jedna nebo více sérii z jakéhokoli důvodu neuskuteční dle harmonogramu (např. ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů), a nebude možné dosáhnout celkového počtu 404 bodů pro skutečně dokonalý rozpis, nebude cena Perfect Bracket platná (jak je uvedeno níže) a nebude udělena.

Hraní lig:        Pro jednoznačnost, při sestavování rozpisu bude do soutěže automaticky za účelem individuální účasti v lize při NHL odevzdán první rozpis sestavený každým způsobilým účastníkem. Kromě individuální účasti v lize při NHL v rámci soutěže se smí každý účastník rovněž zúčastnit další skupiny nebo ligy (každá taková skupina nebo liga, „liga“; pro jednoznačnost, liga při NHL rovněž představuje ligu), a to buď ustavením vlastní ligy nebo připojením se k jiné lize již ustavené jiným účastníkem, členským klubem NHL nebo partnerem NHL. Ligy mohou být veřejné nebo soukromé. Účastníci v konkrétní lize vzájemně soutěží buď (a) s použitím stejných rozpisů (a tedy stejných tipů) odevzdaných každým účastníkem jako vstup do jiné ligy (včetně ligy při NHL); v takovém případě účastník „přiřazuje“ daný rozpis z jiné ligy, který poslouží jako stejný rozpis pro novou ligu, ke které se účastník právě připojil; nebo (b) s použitím nově vytvořeného a odevzdaného rozpisu jen pro konkrétní ligu. Pro jednoznačnost, pokud se zúčastněný nejprve připojí k jiné lize než lize při NHL, bude první rozpis odeslaný každým zúčastněným odeslán jak do ligy při NHL, tak do ligy, ke které se zúčastněný právě připojil (zúčastněný však oba rozpisy může měnit až do konečného termínu pro zadání tipů). Účastník s nejvyšším skóre v konkrétní lize bude považován za vítěze dané ligy.

Pro soutěž je jedinou oficiální ligou liga při NHL. Jak již bylo uvedeno výše, aby byl rozpis účastníka způsobilý k získání ceny Perfect Bracket (jak je dále popsáno níže), musí být zaslán do ligy NHL. Rozpis, který bude zaslán do jakékoli jiné ligy, nebude považován za způsobilý k získání ceny Perfect Bracket. Obecně platí, že účast v jiné lize slouží pouze k pochlubení a účastníci nemají nárok na žádné ceny na základě nejvyššího bodového zisku v konkrétní lize. Partneři NHL a členské kluby NHL mohou vypsat vlastní ceny za konkrétní ligu ustavenou daným partnerem (každá taková liga se označuje jako „partnerská liga“, resp. „klubová liga“). V rámci každé takové partnerské nebo klubové ligy sponzoruje ceny příslušný partner NHL nebo členský klub NHL, a proto se účast v takovéto lize řídí vlastními pravidly daného subjektu (včetně všeobecných podmínek pro ceny), které musí nejprve účastník přijmout, pokud se chce takovéto partnerské nebo klubové ligy zúčastnit. Každé takovéto ceny, které lze vyhrát v partnerské nebo klubové lize, jsou zcela oddělené od cen udělovaných zadavatelem v rámci této soutěže. Aby se předešlo nejasnostem, neuděluje zadavatel žádné ceny za vítězství v jiné lize (včetně jakýchkoli partnerských nebo klubových lig) než lize při NHL. Má-li být účastník způsobilý pro ceny od zadavatele, musí být jedním z výherců soutěže (tj. ligy při NHL), jak je vymezeno v těchto oficiálních pravidlech..

Aby mohl účastník odevzdat rozpis jako svůj vstup do soutěže, bude účastník nejprve vyzván, aby se připojil k lize. Standardně (při registraci a vyjádření souhlasu s oficiálními pravidly, před konečným termínem pro zadání tipů) se účastník automaticky připojí k lize při NHL a bez ohledu na to, která další liga je vybraná, bude první rozpis podaný každým účastníkem automaticky podaný jako jeho vstup do soutěže v rámci ligy při NHL. Účastník poté smí přiřadit daný rozpis podaný pro ligu při NHL, aby posloužil jako rozpis účastníka pro každou další ligu, ke které se účastník připojí. Účastník však rovněž může sestavit nový rozpis pro jednu (1) nebo více lig, ke kterým se účastník připojí, případně může kombinovat sestavováním nových rozpisů pro některé ligy a přiřazováním těchto rozpisů do jiných lig, za podmínky, že pro žádnou ligu, ke které se účastník připojí, nebude mít více než jeden rozpis.. Účast v ligách (jiných než oficiální liga při NHL) je volitelná a nijak neovlivňuje, ani nezvyšuje, šance účastníka na výhru v soutěži.

6.        SOUHLAS S OFICIÁLNÍMI PRAVIDLY; ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE. Účast v soutěži představuje ze strany účastníka úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito oficiálními pravidly a jejich přijetí. Vstupem do soutěže každý účastník vyjadřuje souhlas a bere na vědomí, že je vázán oficiálními pravidly i rozhodnutími zadavatele, které jsou ve všech ohledech konečné a závazné.

7.        VOLBA VÝHERCE. V 16:00 ET pátý pracovní den po uzavření soutěže a (k čemuž dojde po skončení posledního utkání play-off) určí představitelé zadavatele nacházející se v kanceláři NHL v New Yorku, NY, USA, jednoho (1) účastníka, který dosáhl nejvyššího bodového zisku ze všech způsobilých účastníků soutěže (po zohlednění dodatečných faktorů v souladu s rozhodujícími pravidly níže) jako potenciálního výherce velké ceny v soutěži. Účastník, který má na konci soutěžního období nejvyšší bodový zisk (tj. první místo) ze všech způsobilých účastníků soutěže, je celkovým vítězem soutěže (tento účastník dále jen „výherce prvního místa“). Bude tedy jeden (1) výherce prvního místa. „Vítězem(vítězi) v dokonalém rozpisu“ se stane/stanou účastník/účastníci, kteří vytvoří a zašlou dokonalý rozpis na základě získání všech možných bodů a správného zodpovězení všech bonusových otázek 1. kola do konce soutěžního období ze všech způsobilých účastníků soutěže. Pokud dokonalý rozpis nevytvořil a nezaslal žádný způsobilý účastník, nebude cena Perfect Bracket udělena. Jak již bylo uvedeno v oddíle č. 5, v případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k uskutečnění jedné nebo více sérií dle harmonogramu, a již nebude možné, aby byl vytvořen a zaslán skutečně dokonalý rozpis s celkovým počtem 404 bodů, nebude cena Perfect Bracket udělena. Všechny ceny jsou popsány níže. Vyrovnané bodové zisky budou seřazeny podle rozhodujících pravidel vymezených níže. Všichni účastníci musí při odevzdávání předpovědí odpovědět na příslušné rozhodující otázky. Udělení cen závisí na podmínkách těchto oficiálních pravidel, včetně ověření způsobilosti potenciálního výherce a dodržení oficiálních pravidel (včetně oznamovacích postupů). Šance na výhru závisí na počtu osob účastnících se soutěže a schopnostech každého účastníka využít své znalosti týmů účastnících se play-off pro výběr možností nutných k předpovědi vítězných týmů v různých fázích play-off.

8.        ROZHODUJÍCÍ PRAVIDLA. Pokud je první místo nerozhodné mezi více účastníky soutěže, rozhodne se o výherci prvního pomocí rozhodující otázky. Rozhodující otázka se využije pouze pro účely rozhodování v nerozhodných případech a v souvislosti se soutěží neslouží žádnému jinému účelu. Všichni účastníci musí odevzdat odpověď na rozhodující otázku při odevzdávání tipů.

Pravidla rozhodování o výherci prvního místa: Pokud je první místo na konci soutěže nerozhodné mezi více účastníky, bude výhercem prvního místa (a vyhraje tak hlavní cenu) účastník, který správně odpoví na rozhodující otázku (tj. otázku související s předpovídáním počtu vstřelených branek ve finále poháru Stanley Cup®). Pokud na rozhodující otázku správně odpoví více než jeden (1) z těchto účastníků, rozhodne se o výherci prvního místa náhodným losem mezi těmito účastníky, kteří na otázku odpověděli správně. Pokud na rozhodující otázku neodpoví správně žádný z těchto účastníků, bude za výherce prvního místa považován účastník s odpovědí nejvíce se blížící (shora či zdola) správnému číslu. Pokud jsou odpovědi více než jednoho (1) z těchto účastníků stejně daleko od správné odpovědi (shora či zdola), rozhodne se o výherci prvního místa náhodným losem mezi všemi těmito účastníky.

Případní zbývající účastníci, kteří měli shodný nejvyšší bodový zisk v souvislosti se soutěží, ale nebyli určeni jako výherci prvního místa (tj. nezodpověděli správně rozhodující otázku), nárok na výhru ceny nemají.

Pravidla rozhodování o výherci Perfect Bracket: Na vítěze Perfect Bracket se nebude vztahovat rozhodující faktor. Pokud vytvoří dokonalý rozpis několik způsobilých účastníků, bude cena Perfect Bracket (jak je popsáno dále níže) rozdělena rovnoměrně mezi všechny příslušné vítěze Perfect Bracket. 9.        UVĚDOMĚNÍ VÝHERCŮ. Každý potenciální výherce musí splňovat všechny smluvní podmínky těchto oficiálních pravidel. Výhra (a udělení ceny) je podmíněna splněním všech požadavků, včetně požadavků tohoto oddílu. Každý potenciální vítěz bude uvědomen e-mailem na základě informací uvedených při registraci účtu NHL do pěti (5) pracovních dnů od ukončení soutěže. Do sedmi (7) dnů od uvědomění musí každý takový výherce vyplnit, podepsat a vrátit zadavateli veškerou požadovanou dokumentaci včetně například přísežného prohlášení o způsobilosti, souhlasu s použitím informací pro propagační účely (nezakazuje-li to zákon), osvobození od závazků, daňového formuláře W9 nebo W-8BEN (v příslušných případech u osob s pobytem v USA nebo Kanadě), případně jiného daňového formuláře (v příslušných případech pro příslušnou jurisdikci, kde má osoba pobyt) (souhrnně „informační formuláře“). Kromě toho v případě potenciálních výherců z Kanady platí, že než bude daná osoba prohlášena skutečným výhercem, musí správně odpovědět bez mechanické či jiné asistence na matematickou otázku zadavatele zaměřenou na schopnosti, která bude součástí informačních formulářů daného výherce. Poté, co zadavatel včas obdrží informační dokumenty a potvrzení o způsobilosti potenciálního výherce ke vstupu do soutěže (včetně ověření, že potenciální výherce z Kanady správně odpověděl na otázku zaměřenou na schopnosti), stane se tento výherce potvrzeným výhercem a bude mu udělena cena v souladu s oddílem 10 níže. Pokud (a) potenciálního výherce nebylo možné z jakéhokoli důvodu kontaktovat po dvou (2) pokusech s využitím informací uvedených ve vstupu, (b) potenciální výherce nesplňuje výše uvedené podmínky nebo nedodrží výše uvedené lhůty, (c) potenciální výherce nevrátí včas zadavateli zcela vyplněné a vyhotovené informační formuláře, (d) potenciální výherce nemůže dodržet nebo jinak nedodržuje tato oficiální pravidla, (e) potenciální výherce je shledán nezpůsobilým k účasti v této soutěži vzhledem k místu trvalého bydliště nebo jinému důvodu, (f) potenciální výherce z Kanady nezodpoví nebo nezodpoví správně otázku zaměřenou na schopnosti, (g) potenciální výherce z jakéhokoli důvodu odmítne obdržet cenu nebo (h) cena pro potenciálního výherce se vrátí jako nedoručitelná, bude v každém takovémto případě potenciální výherce diskvalifikován a v případě velké ceny může být určen jiný potenciální výherce prvního místa (podle výhradního uvážení zadavatele) mezi všemi obdrženými způsobilými soutěžními vstupy udělením příslušné ceny způsobilému účastníkovi s následujícím nejvyšším skóre při uplatnění výše uvedených rozhodujících pravidel. Zadavatel nezodpovídá za dokumenty neobdržené v požadovaném časovém rámci.

10.        CENY.

V této soutěži lze vyhrát jednu (1) hlavní cenu a jednu (1) cenu Perfect Bracket. .

Jedna (1) hlavní cena – hlavní cenu představuje 1000 USD pro nákup na NHLShop.com nebo NHL Shop.ca každý rok po celkovou dobu deseti (10) po sobě jdoucích let v podobě dárkového poukazu, dárkového kódu, nebo v jakékoli další podobě, kterou určí zadavatel na základě místa trvalého bydliště vítěze. Dárkový poukaz, dárkový kód nebo jakákoli další podoba výhry podléhají příslušným všeobecným smluvním podmínkám. Harmonogram pro předání roční výhry bude sdělen vítězi ceny za první místo po ověření totožnosti vítěze.

Přibližná maloobchodní hodnota („ARV“) hlavní ceny je 10 000 USD.

Jedna (1) cena Perfect Bracket – cenu Perfect Bracket představuje jednorázová částka ve výši 1 000 000 USD, která bude předána ve formě šeku nebo v jiné podobě určené zadavatelem na základě místa trvalého bydliště vítěze. V případě, že se vítězem Perfect Bracket stane více než jeden (1) způsobilý účastník, bude cena Perfect Bracket rozdělena rovnoměrně mezi všechny způsobilé vítěze Perfect Bracket. Podrobnosti o předání ceny budou sděleny vítězi (vítězům) po jeho/jejím/jejich ověření..

Přijetím buď velké ceny a/nebo ceny Perfect Bracket se každý výherce ceny stává zodpovědným za veškeré příslušné federální, státní, okresní, místní a další daně (v příslušných případech včetně daně z příjmu a srážkové daně). Zadavatel nebude povinen splnit jakékoli své povinnosti nebo dostát své odpovědnosti, pokud nebude možné cenu, nebo její část, udělit vzhledem k časovým prodlevám nebo překážkám způsobeným zásahem vyšší moci, přírodních katastrof, teroristických činů, povětrnostních podmínek nebo jakékoli jiné události, která bude mimo adekvátní kontrolu zadavatele, a to včetně událostí a okolností, které by mohly mít dopad na veřejné zdraví a bezpečnost (např. epidemie, pandemie nebo šíření přenositelných nemocí, karanténní opatření, nouzový stav v rámci státu, regionu nebo nouzový stav v důsledku katastrofy).

Celková ARV všech cen (tj. jedné hlavní ceny, jedné ceny Perfect Bracket) je přibližně 1 010 000 USD.

ARV všech cen je v amerických dolarech. Veškeré podrobnosti a další omezení cen neuvedené v těchto oficiálních pravidlech určuje zadavatel dle svého výhradního uvážení. Skutečná hodnota ceny udělené v rámci této soutěže může být v okamžiku plnění nižší nebo vyšší. Rozdíl mezi skutečnou hodnotou a uvedenou ARV (je-li skutečná hodnota nižší než ARV) nebude nahrazen. Ceny jsou nepřenosné, nevratné a je nutné je přijmout tak, jak budou uděleny. Jakákoli část jakékoli ceny, která nebyla přijata, o kterou se nikdo nepřihlásil a/nebo kterou příslušný výherce nevyužil, propadá a nebude za ni poskytnuta náhrada. Zadavatel si vyhrazuje právo výhradně podle vlastního uvážení nahradit cenu (nebo její část) jinou cenou (nebo její částí) stejné nebo vyšší hodnoty, pokud cena či některá její část není k dispozici, případně z jakéhokoli jiného důvodu. Za veškeré příslušné federální, státní, okresní, provinční, lokální a/nebo jiné příslušné daně ve všech příslušných jurisdikcích (v příslušných případech včetně daně z příjmu a srážkové daně) a/nebo další náklady a výdaje spojené s přijetím, uplatněním a/nebo použitím ceny, které nejsou výslovně uvedeny zde jako součást příslušné ceny, zodpovídá výhradně každý z výherců sám.

11.        PUBLICITA. Povoluje-li to zákon, představuje účast v soutěživyjádření souhlasu každého z výherců s využitím jeho jména, podoby, fotografie, hlasu, mínění a/nebo domovského města a státu/země/okresu/provincie zadavatelem a jeho přidruženými subjekty, zástupci nebo přidruženými třetími stranami k propagačním účelům v jakýchkoli nyní známých či později vytvořených médiích, celosvětově, bez dalších úhrad či protihodnoty, oznámení, kontroly či schválení. Nepovoluje-li to zákon, vyžádá si zadavatel, jeho přidružené subjekty, zástupci nebo přidružené třetí strany souhlas výherce pro takovouto publicitu zvlášť.

12.         UVOLNĚNÍ; ODŠKODNĚNÍ; ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. Účastí v soutěži účastníci vyjadřují souhlas s tím, že trvale a neodvolatelně uvolňují a zajišťují každý z nezpůsobilých subjektů a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů správní rady, členů, partnerů, partnerství, vedoucích, vlastníků, zaměstnanců, dobrovolníků, představitelů, zástupců a přidružených subjektů (minulých, současných i budoucích), spřízněných subjektů, následníků a nabyvatelů (souhrnně „uvolněné strany“) vůči jakékoli odpovědnosti za ztrátu, škodu, poškození, újmu, náklady či výdaje jakékoli povahy (včetně nákladů právního zastoupení) (souhrnně „ztráty“), ke kterým může dojít ve spojitosti se (a) soutěží nebo jakýmkoli jejich prvkem včetně vstupu a účasti v soutěži, (b) doručením, držením, přijetím a/nebo použitím či zneužitím jakékoli ceny či její části, (c) účastí na jakékoli aktivitě související se soutěží, nebo cenou, včetně jakékoli jiné příčiny, stavy či události mimo kontrolu kterékoli z uvolněných stran. Dále účastí v této soutěži každý účastník vyjadřuje souhlas s tím, že v zákonem povoleném rozsahu odškodní a zajistí uvolněné strany vůči veškerým případným škodám, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně částek uhrazených jako vyrovnání a přiměřených nákladů právního zastoupení) utrpěným kteroukoli z uvolněných stran v souvislosti s nároky, požadavky, odpovědností, žalobami, řízeními nebo kroky třetích stran, které jsou důsledkem nebo vyplývají z (i) porušení nebo údajného porušení jakýchkoli tvrzení, záruk či souhlasů účastníka podle tohoto dokumentu nebo (ii) držení, použití či zneužití jakékoli ceny nebo její části účastníkem. Každý účastník tímto bere na vědomí, že v zákonem povoleném rozsahu uvolněné strany neposkytují v souvislosti s kteroukoli z cen (nebo její částí) žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku, tvrzení ani garanci de facto ani de iure a nijak za ně nezodpovídají a že pokud to nezakazuje příslušný zákon, každá cena je poskytována „jak leží a stojí“, bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky. Uvolněné strany tímto v zákonem povoleném rozsahu odmítají veškeré takové záruky, mezi které patří například předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a/nebo nenarušování práv.

13.        OBECNÉ PODMÍNKY. Veškerá rozhodnutí zadavatele ve spojitosti s touto soutěží jsou ve všech ohledech závazná a konečná. Zadavatel si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení soutěž ukončit, zrušit, pozastavit a/nebo upravit (se souhlasem úřadu Régie (podle definice níže), podle pravidel a regulací Régie), pokud k tomu opravňují nově nastalé okolnosti, a to z důvodu podvodu, viru či jiného technického problému, který naruší správu, zabezpečení nebo řádný průběh soutěže, případně z jiného důvodu, včetně například událostí či okolností mimo kontrolu zadavatele. V takovém případě si zadavatel vyhrazuje právo udělit cenu některému ze způsobilých vstupů obdržených až do okamžiku ukončení, zrušení, pozastavení a/nebo úpravy. Zadavatel si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení diskvalifikovat každého, u koho zjistí zasahování do procesu vstupu nebo provozu soutěže, jednání porušující tato oficiální pravidla, případně nesportovní nebo nebezpečné chování. U každého pokusu ze strany jakékoli osoby o úmyslné maření legitimního průběhu soutěže se může jednat o porušení trestního či občanského práva. Pokud k takovému pokusu dojde, zadavatel si vyhrazuje právo žádat odškodnění od dané osoby v maximálním zákonném rozsahu. Pokud zadavatel nevymůže kterékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel, nepředstavuje to zřeknutí se daného ustanovení. V případě sporu ohledně vlastníka vstupu bude za subjekt, který vstup odevzdal, považován oprávněný držitel účtu e-mailové adresy, z níž byl vstup proveden. „Oprávněným držitelem účtu“ se rozumí fyzická osoba, které je přidělena e-mailová adresa poskytovatelem přístupu k internetu nebo jinou organizací, která zodpovídá za přiřazování e-mailových adres nebo domény spojené se zadanou e-mailovou adresou. Potenciální výherce může být vyzván, aby zadavateli nebo jeho pověřeným subjektům poskytl doklad o tom, že potenciální výherce je oprávněným držitelem e-mailové adresy spojené s vítězným vstupem. Není-li možné spor vyřešit, považuje se vstup za nezpůsobilý a může být určen jiný potenciální vítěz podle výhradního uvážení zadavatele (v souladu s oddílem 9 výše). Tuto soutěž nijak nesponzoruje ani nespravuje žádný jiný z nezpůsobilých subjektů s výjimkou zadavatele. Případné otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže je třeba směřovat na zadavatele (s výjimkou osob s pobytem v Québecu, kteří, jak je uvedeno níže, mohou směřovat stížnosti k úřadu Régie des alcools, des courses et des jeux („Régie“), pokud záležitost spadá pod jurisdikci Régie).

14.        OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Bez omezení kteréhokoli ustanovení uvedeného v oddílu 12 nebo 13 těchto oficiálních pravidel platí, že uvolněné strany nemají žádnou povinnost ani zodpovědnost, a to včetně povinnosti či zodpovědnosti udělit účastníkům cenu v následujících případech: (a) vstupy odeslané s použitím robotických nebo automatických zařízení či počítačových programů či jiných mechanismů, entit nebo zařízení mimo lidské zdroje; (b) vstupy nad stanovený vstupní limit; (c) vstupy, které jsou nečitelné, pozdní, padělané, zničené, ztracené, nesprávně zařazené, odcizené, nesprávně směrované, manipulované, neúplné, smazané, poškozené, zkomolené, pozměněné nebo jinak nevyhovující těmto oficiálním pravidlům či je porušující, bez ohledu na to, zda je to způsobeno vybavením nebo programováním spojeným se soutěží nebo v jejím rámci použitým, případně jinou příčinou, kterou uvolněné strany nemohou ovlivnit; (d) jakákoli technická nebo lidská chyba, ke které může dojít při vytváření, odevzdávání, přiřazování či zpracování vstupů v rámci soutěže, včetně technických nebo lidských chyb ve spojitosti s webovými stránkami soutěže a/nebo jejich hostingem; (e) vstupy, přihlášení o ceny nebo oznámení, které nejsou obdrženy zamýšleným příjemcem kvůli jakýmkoli přenosovým, technickým, počítačovým nebo lidským chybám, včetně vstupů, přihlášení o ceny nebo oznámení, které jsou zpožděné, nesprávně směrované nebo nedoručené v důsledku selhání nebo problému s dostupností, funkčností, provozuschopností nebo využitím jakékoli sítě, serveru, poskytovatele internetového připojení, webových stránek (včetně webových stránek soutěže), počítače, internetového připojení, mobilního zařízení nebo jiného vybavení či připojení použitého v souvislosti se soutěží; (f) změny v údajích vstupu účastníka, které mají vliv na možnost takového účastníka kontaktovat; (g) typografické chyby v propagačních materiálech soutěže; (h) zrušení a/nebo zpoždění či změny provedené jakoukoli společností nebo osobami poskytujícími libovolnou část ceny z důvodů, které nemohou uvolněné strany ovlivnit; (i) přerušení, odložení či zrušení soutěže; (j) lidská chyba; nesprávný nebo nepřesný přepis informací vstupu; (k) technické poruchy počítačového online systému, počítačového datovacího mechanismu, počítačového vybavení, softwaru nebo poskytovatele internetových služeb, které využívají uvolněné strany nebo účastník; (l) přerušení nebo znemožnění přístupu k soutěži, webovým stránkám souvisejícím se soutěží nebo on-line službě přes internet z důvodu problémů s kompatibilitou hardwaru nebo softwaru; (m) poškození počítače účastníka (nebo třetí osoby) a/nebo jeho obsahu souvisejícího se soutěží nebo vyplývajícího z jakékoli její části; (n) ztracené či zpožděné přenosy dat, vynechaná data, přerušení dat a vadná data; (o) a/nebo jakékoliv jiné chyby nebo poruchy, a to i způsobené nedbalostí kterékoli jedné nebo více z uvolněných stran; a/nebo (p) pokud cenu či některou její část nelze udělit kvůli zpožděním nebo přerušením způsobeným zásahem vyšší moci, přírodními katastrofami, terorismem, počasím či jakoukoli jinou událostí mimo přiměřenou kontrolu zadavatele, včetně například událostí či okolností, které by mohly ohrozit veřejné zdraví nebo bezpečnost.

15.        OCHRANA SOUKROMÍ. Údaje shromážděné od účastníků podléhají zásadám ochrany soukromí zadavatele na adrese http://www.nhl.com/info/privacy-policy. Účastníkům s pobytem mimo USA připomínáme, že shromážděné osobní údaje jsou uložené na serverech nacházejících se v USA a podle zákonů USA k nim mohou mít přístup bezpečnostní složky, soudy a další vládní instituce USA. Po vstupu bude zadavatel shromažďovat, využívat a distribuovat osobní údaje účastníků: (i) pro účely správy a provozování soutěže včetně uvědomování a potvrzování výherců a plnění cen; (ii) pro účely kontaktování účastníků, kteří se přihlásili k odběru dalších zpráv a informací od NHL, jejích členských klubů a/nebo jejích obchodních partnerů (v příslušných případech), včetně sdílení těchto údajů o účastnících s členskými kluby NHL nebo obchodními partnery (v příslušných případech) aby mohli zasílat obdobná sdělení; (iii) v souladu se všemi souhlasy podepsanými potvrzeným vítězem; a (iv) v souladu se zásadami ochrany soukromí zadavatele[6].

Účastníkům, kteří se účastní ligy členského klubu NHL nebo ligy partnera NHL, připomínáme, že jejich údaje budou sdíleny s příslušným členským klubem NHL nebo partnerem NHL v rozsahu nezbytném v souvislostí se správou ligy tohoto členského klubu NHL nebo partnera NHL, například za účelem kontaktovat vás ve věci uvědomění výherce a udělení ceny či jinak podle potřeby. Kromě toho mohou být vaše údaje sdíleny s členskými kluby NHL a partnery NHL, pokud to povoluje příslušný zákon.

16.        SPORY. V případě účastníků z USA (včetně Washingtonu D.C.) platí, že veškeré případné spory, nároky a návrhy na zahájení řízení, které jsou důsledkem nebo vyplývají z této soutěže, případně jakékoli ceny udělené ve spojitosti s uvedenými soutěžemi, náleží řešit výlučně okrskovému soudu USA pro okrsek Southern District ve státě New York, USA, nebo příslušnému státnímu soudu pro stát New York nacházejícím se v okrese New York, stát New York, USA, a všechny problémy a otázky týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vymahatelnosti těchto oficiálních pravidel či práv a povinností účastníků a zadavatele ve spojitosti s touto soutěží se řídí a vykládají v souladu se zákony státu New York, USA, bez účinku na případnou volbu práva nebo konflikt zákonných zásad (ve státě New York, USA, i v jiné jurisdikci), které by zapříčinily uplatnění zákonů jiné jurisdikce než Státu New York, USA. V případě účastníků z Kanady veškeré případné spory, nároky a návrhy na zahájení řízení, které jsou důsledkem nebo vyplývají z této soutěže,, případně jakékoli ceny udělené ve spojitosti s uvedenými soutěžemi, případně udělené ceny, náleží řešit výlučně soudům provincie Ontario a všechny problémy a otázky týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vymahatelnosti těchto oficiálních pravidel či práv a povinností účastníků a zadavatele ve spojitosti s touto soutěží se řídí a vykládají v souladu se zákony provincie Ontario, Kanada, a příslušnými kanadskými zákony, bez účinku na případnou volbu práva nebo konflikt zákonných zásad (v provincii Ontario, i v jiné jurisdikci), které by zapříčinily uplatnění zákonů jiné jurisdikce než provincie Ontario; předpokládá se však, že vůči québeckým účastníkům bude uplatněna jurisdikce úřadu Régie, pokud daná záležitost do jurisdikce úřadu Régie spadá. V případě québeckých účastníků platí, že spory v souladu s vedením nebo organizací této soutěže lze přednést k rozhodnutí úřadu Régie; případné spory v souladu s udílením ceny lze k úřadu Régie přednést pouze za účelem napomoci k dosažení dohody mezi stranami. Týká se všech účastníků: Nezakazuje-li to zákon, souhlasí účastníci s následujícími body: (i) veškeré případné spory, nároky a návrhy na zahájení řízení se řeší jednotlivě, bez využití jakékoli možnosti hromadné žaloby, (ii) veškeré případné nároky, rozsudky a kompenzace jsou omezeny na skutečně vynaložené náklady včetně nákladů spojených se vstupem do této soutěže, v žádném případě však náklady právního zastoupení, (iii) za žádných okolností není účastníkům povoleno uplatňovat kompenzace za nepřímé, sankční, náhodné, následné a/nebo ostatní škody jiné než skutečně vynaložené výdaje a účastníci se tímto zříkají všech práv na vznášení nároků v této souvislosti, (iv) účastníci se zříkají veškerých případných práv na násobení či jiné navýšení odškodného, (v) účastníci udělují neodvolatelný souhlas s osobní jurisdikcí výše uvedených soudů pro každého takového případného účastníka a zříkají se možného nároku na uplatnění zásady forum non conveniens nebo neuplatnění personální jurisdikce. V souvislosti s účastníky z Velké Británie a EU žádné ustanovení těchto oficiálních pravidel (a) nezakazuje účastníkům podat žalobu u soudu jejich domovské jurisdikce, která je důsledkem nebo vyplývá z těchto oficiálních pravidel; (b) neovlivňuje zákonná práva na řešení sporu, který je důsledkem nebo vyplývá z těchto oficiálních pravidel, podle zákonů jejich domovské jurisdikce.

17.        ODDĚLITELNOST Bude-li kterékoli ustanovení nebo část kteréhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel shledáno podle práva neplatným, nezákonným či nevymahatelným, bude se daná pasáž, ustanovení či část ustanovení vykládat v souladu s platnými zákony, aby co nejpřesněji odrážely původní záměr stran, a zbývající pasáže, ustanovení nebo části ustanovení zůstávají nadále platná v plném rozsahu. Pokud by kterékoli neplatné, nevymahatelné či nezákonné ustanovení bylo platné, vymahatelné či zákonné v případě, že by některá jeho část byla smazána, bude ustanovení platné s jakoukoli úpravou nutnou pro obnovení působnosti. Pokud je úprava v souladu s předchozími dvěma větami nemožná, nebudou žádná neplatná, nevymahatelná či nezákonná ustanovení považována za součást těchto oficiálních pravidel, zatímco veškerá ostatní ustanovení těchto oficiálních pravidel zůstanou v platnosti.

18.        SEZNAM VÝHERCŮ A OFICIÁLNÍ PRAVIDLA. Máte-li zájem o kopii oficiálních pravidel nebo seznamu výherců, pošlete žádost a obálku se známkou a zpáteční adresou podanou na poště do 30. listopadu 2020 na adresu 2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE™ (uveďte, zda žádáte seznam výherců (Winners List) nebo oficiální pravidla (Official Rules)), NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036. Osoby s pobytem v Bulharsku, Číně, České republice, Dánsku, Finsku, Kanadě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Rusku, na Slovensku, ve Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii a Vermontu nemusí hradit zpětné poštovné. Oficiální pravidla budou během soutěžního období rovněž k dispozici na webových stránkách soutěže.

NHL, štít NHL, název a obrázek poháru Stanley Cup, logo play-off poháru Stanley Cup a logo finále poháru Stanley Cup jsou registrované obchodní známky a název a logo kvalifikovaných týmů do poháru Stanley Cup, název a logo soutěže Stanley Cup Playoffs Bracket, a logo Stanley Cup Championship jsou obchodní známky National Hockey League. © NHL 2020. Všechna práva vyhrazena. .