2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE ™

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

NA VSTUP ALEBO VÝHRU NIE JE POTREBNÝ ŽIADNY NÁKUP.

NEPLATÍ TAM, KDE SÚ SÚŤAŽE ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ ZÁKONOM.

 

1.        Sponzor. Súťaž 2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE™ ("Súťaž") sponzoruje spoločnosť NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, USA, 10036 („Sponzor“).

2.        SPÔSOBILOSŤ. Nárok na výhru ceny (ako je podrobnejšie popísané nižšie) majú len obyvatelia 50 štátov USA a okresu Columbia, Kanady, Bulharska, Číny, Českej republiky, Dánska, Fínska, Nemecka, Holandska, Nórska, Ruska, Slovenska, Švédska, Švajčiarska alebo Veľkej Británie (okrem Severného Írska) („Oprávnené územia“), ktorí pred vstupom do Súťaže dosiahli vek plnoletosti a majú vo svojej jurisdikcii primárne bydlisko (každý takýto oprávnený obyvateľ, ďalej len „Účastník“). Obyvatelia Fínska a Číny nemajú nárok na výhru ceny v súťaži Perfect Bracket, ale môžu vyhrať len Veľkú cenu (opísanú nižšie). Registrácia je bezplatná a na účasť v Súťaži nie je potrebný žiadny nákup. O možnosť vyhrať môžu súťažiť iba oprávnení Účastníci; ktorýkoľvek iný účastník (vrátane obyvateľov v ľubovoľnej krajine alebo jurisdikcii inej ako oprávnené územia) môže súťažiť iba pre „pocit zadosťučinenia“ a nie je oprávnený získať žiadnu cenu. Súťaž je neplatná tam, kde je zakázaná právnymi predpismi. Zamestnanci (vrátane súčasných alebo bývalých hráčov NHL®), manažéri, riaditelia, zástupcovia a agenti Sponzora, Národnej hokejovej ligy („NHL“), členských klubov NHL, spoločností NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., NHL Enterprises, L.P., NHL Network US, L.P., BamTech, LLC, ExpandTheRoom, LLC, Smartronix, Inc., všetkých reklamných sponzorov (ak je to relevantné) a všetkých pridružených spoločnosti uvedených subjektov, poskytovateľov licencie a poskytovateľov cien (súhrnne „Neoprávnené subjekty“), ako aj členovia najbližších rodín týchto zamestnancov, manažérov, riaditeľov, zástupcov a agentov, menovite manželia, deti, súrodenci a rodičia a/alebo osoby žijúce v tej istej domácnosti ako tieto osoby (najmenej tri mesiace v roku, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spriaznené); sa nesmú prihlásiť do tejto Súťaže.

3.        ČASOVÝ RÁMEC. Súťaž sa začína ihneď po určení všetkých šestnástich (16) účastníkov play-off pohára Stanley Cup® v roku 2020 („play-off“) a po stanovení všetkých priradení tímov, v každom prípade, okrem nepredvídaných zmien v plánovaní, najneskôr do 2:00:00 východného času („ET“) dňa nasledujúceho po ukončení kvalifikácie 2020 Stanley Cup Qualifiers™ („Kvalifikácia“) a končí sa ukončením poslednej hry play-off („Súťažné obdobie"). Oficiálnou časomierou pre všetky účely súťaže je počítač webovej stránky Súťaže (ako je definovaný nižšie). Ak chcete získať ďalšie informácie o skutočných dátumoch a časoch začiatku a konca, prečítajte si webovú stránku súťaže. V prípade, že dôjde k nepredvídanej zmene plánovania, oznámenie bude zverejnené na webovej stránke súťaže.

4.        AKO VSTÚPIŤ.

Prihlásenie do súťaže

Prihlásenie do súťaže pozostáva z nasledujúcich krokov: (1) registrácia bezplatného účtu NHL.com („účet NHL“) vrátane súhlasu s oficiálnymi pravidlami. Poznámka: zaregistrovaním sa do súťaže 2020 Stanley Cup Playoffs Bracket Challenge™ a odsúhlasením Oficiálnych pravidiel sa účastník automaticky zapojí do „ligy NHL“; a (2) pre ligu NHL, vyplnenie Pavúka play-off všetkých tímov NHL®, ktoré sa kvalifikovali do play-off výberom tímov, o ktorých sa Účastník domnieva, že budú postupovať počas play-off („Pavúk“) vrátane odpovedania na bonusové otázky a potom uloženie tohto pavúka podľa pokynov a kliknutím na príslušné tlačidlo (kroky (1) a (2) tvoria „Vstup do súťaže“). Počas Vstupného procesu bude mať Účastník možnosť si zvoliť a pripojiť sa k jednej (1) alebo viacerým ďalším „Ligám“, na ktorých sa chce zúčastniť, a pre každú takúto Ligu musí Účastník vytvoriť a predložiť Pavúka (alebo priradiť pavúka, ktorý už bol vytvorený pre inú Ligu, ku ktorej sa účastník pripojil) na vstup do tejto ligy (ďalšie podrobnosti nájdete v časti Ligová hra v oddiele 5 týchto oficiálnych pravidiel). Každý Účastník je obmedzený na jedného (1) pavúka na každú Ligu, ku ktorej sa pripojí, (vrátane ligy NHL). Ak chcete odoslať Prihlášku do súťaže, najskôr prejdite na webovú stránku Súťaže, ktorá sa nachádza na adrese www.NHL.com/bracket („Webová stránka súťaže“). Účastníci potom majú dve možnosti:

Možnosť 1 – Skorá registrácia, po ktorej nasleduje výber Ligy, vyplnenie a uloženie Pavúka (pavúkov):

Podmienkou pre vstup do Súťaže je, že Účastník musí mať najprv zaregistrovaný účet na www.NHL.com (t. j. účet NHL). Registrácia účtu je bezplatná. Ak účastník ešte nemá účet NHL, môže sa zaregistrovať na jednej z Webových stránok Súťaže počas skorého registračného obdobia, ktoré sa začína dňa 16. júla 2020 o 12:00 (poludnie) („ET“) (t. j. predtým, ako sa určia všetky tímy play-off) pomocou stolného počítača, buď kliknutím na určené tlačidlo Štart na vstupnej stránke alebo na odkaz „Vytvoriť účet“ v pravom hornom rohu stránky alebo cez mobil kliknutím na ikonu tlačidla štartu na vstupnej stránke. Potom postupujte podľa pokynov a vyplňte a odošlite registračný formulár poskytnutím požadovaných kontaktných informácií vrátane mena, priezviska, e-mailu, hesla, krajiny, poštového smerovacieho čísla a obľúbeného tímu (voliteľné pre účastníkov mimo 50 štátov USA a okresu Columbia). Po registrácii účtu NHL musí účastník na dokončenie postupu prihlásenia navštíviť Webovú stránku súťaže po tom, čo budú stanovené všetky tímy play-off (ktoré budú, ak nedôjde k akýmkoľvek nepredvídaným zmenám v plánovaní, určené najneskôr do 2:00:00 ET dňa nasledujúceho po ukončení Kvalifikácie) a potvrdiť súhlas s Oficiálnymi pravidlami (čím sa automaticky pripája k lige NHL), podľa potreby si vybrať a pripojiť sa k iným Ligám a vyplniť a odovzdať (alebo prideliť z inej ligy) jedného (1) Pavúka každej lige, ku ktorej sa účastník pripojí, vrátane Ligy NHL, postupujúc podľa pokynov a klikaním na príslušné poskytnuté tlačidlá. Upozorňujeme, že prvý Pavúk, ktorého súťažiaci uloží 1) bude najprv prihlásený do súťaže ako súčasť ligy NHL a Účastník bude prihlásený do súťaže a 2) potom sa môže prihlásiť do ktorejkoľvek ďalšej vybranej Ligy.

Možnosť 2 – Simultánna registrácia, výber Ligy a vyplnenie/uloženie Pavúka (pavúkov):

Po určení všetkých účastníkov play-off (ktorí budú, ak nedôjde k akýmkoľvek nepredvídaným zmenám v plánovaní, určení najneskôr do 2:00:00 ET dňa nasledujúceho po ukončení Kvalifikácie), si Účastník môže súčasne zaregistrovať účet NHL (ak ho ešte nemá) bezplatne kliknutím na odkaz „Vytvoriť účet“, podľa rovnakých pokynov na registráciu, ako sú uvedené v možnosti 1 (vrátane súhlasu s Oficiálnymi pravidlami), vybrať a pripojiť sa k iným Ligám podľa potreby a vyplniť a odoslať (alebo priradiť z inej Ligy) jedného (1) Pavúka pre každú ligu, ku ktorej sa Účastník pripojil navštívením webovej stránky súťaže, postupovaním podľa pokynov a klikaním na príslušné poskytnuté tlačidlá. Opäť upozorňujeme, že prvý Pavúk, ktorého súťažiaci uloží 1) bude najprv prihlásený do súťaže ako súčasť ligy NHL a Účastník vstúpi do súťaže a 2) potom môže byť prihlásený do ktorejkoľvek ďalšej vybranej Ligy.

Prihláška sa nepovažuje za dokončenú, kým sa nevytvorí názov prihlášky a všetky Tipy nebudú zaslané prostredníctvom uloženého Pavúka. Účastník môže vykonať zmeny v uloženom Pavúkovi, a to tak, že zmení svoje voľby a potom podľa pokynov opätovným kliknutím na príslušné tlačidlo znova uloží príslušného Pavúka. Posledne uložený Pavúk pred začiatkom play-off bude považovaný za Prihlášku do súťaže. Registrácia účtu NHL na účely účasti v Súťaži, spolu so zvyškom Prihlášky, musí byť dokončená a odoslaná najneskôr jednu (1) minútu pred začiatkom prvého televízneho vysielania 1. kola play-off pohára Stanley Cup („Dátum uzávierky Tipov“). Po dni uzávierky Tipov sa nemôžu robiť žiadne zmeny v žiadnych existujúcich Pavúkoch a nebudú akceptované žiadne nové Pavúky. Neúplný prihlasovací formulár nepredstavuje platnú Prihlášku na účely tejto súťaže a nebude prijatý.

OBMEDZEDNIE: JEDNA (1) REGISTRÁCIA A MAXIMÁLNE JEDNA (1) PRIHLÁŠKA NA OSOBU A NA E-MAILOVÚ ADRESU POČAS TRVANIA SÚŤAŽE A JEDNA (1) PAVÚK NA LIGU (VRÁTANE LIGY NHL). POZNÁMKA: PAVÚK POUŽÍVATEĽA MUSÍ BYŤ ODOSLANÝ DO LIGY NHL, ABY MAL NÁROK NA VÝHRU CENY V SÚŤAŽI PERFECT BRACKET (OPÍSANEJ NIŽŠIE). AK BUDE PAVÚK ODOSLANÝ DO KTOREJKOĽVEK INEJ LIGY, ÚČASTNÍK NEBUDE MAŤ NÁROK NA ZÍSKANIE CENY V SÚŤAŽI PERFECT BRACKET. Žiadna osoba sa nesmie zaregistrovať/prihlásiť viackrát pomocou rôznych e-mailových adries a žiadne e-mailové adresy sa nemôžu použiť na zaregistrovanie viac ako jedného (1) Pavúka/prihlášky do. Dôkaz o odoslaní prihlášky nebude Sponzorom považovaný za dôkaz prijatia alebo prihlásenia do Súťaže. Akýkoľvek iný pokus o prihlásenie do Súťaže, ako je uvedený tu, je neplatný a bude vylúčený. Prihlášky od tej istej osoby a/alebo z tej istej e-mailovej adresa, ktoré prekračujú tu uvedený limit, budú diskvalifikované. Akýkoľvek pokus Účastníka o použitie viacerých e-mailových účtov bude mať za následok diskvalifikáciu. Každé použitie robotických, opakujúcich sa, automatických, programovaných alebo podobných metód alebo agentov na Prihlasovanie bude viesť k zrušeniu všetkých prihlásení týchto Účastníkov. Prihlášky, ktoré sú neúplné, oneskorené, skomolené alebo poškodené, sú neplatné a nebudú akceptované. Všetky Prihlášky sa po prijatí stanú majetkom Sponzora a nebudú potvrdené ani vrátené.

5.        AKO HRAŤ.

Všeobecné pravidlá:        Účastník sa zúčastňuje Súťaže vyplnením a podaním jedného (1) Pavúka, v ktorom predpovedá, ktoré tímy budú postupovať v každom príslušnom kole play-off (ďalej len „Kolo“), až po posledný tím, o ktorom sa Účastník domnieva, že vyhrá pohár Stanley Cup® a bude do roku 2020 šampiónom pohára Stanley Cup®. Na vyplnenie Pavúka sa od Účastníka vyžaduje, aby v každom kole predpovedal víťazný tím každej série na štyri víťazstvá (ďalej len „Séria“). Spolu sa uskutočnia štyri (4) kolá. Preto každý Účastník vyplní Pavúka tak, že najskôr predpovedá víťazné tímy pre každú Sériu v 1. kole, potom 2. kole, 3. kole a v 4. kole, v tomto poradí. POZNÁMKA: Vzhľadom na tohtoročný formát súťaže play-off sa môže umiestnenie tímu v 2. kole zmeniť na základe poradia všetkých tímov, ktoré ste vybrali, pretože najvyššie nasadený tím bude hrať s najnižšie nasadeným tímom v každej konferencii, pričom zvyšné dva nasadené tímy sa stretnú v ďalších Sériách. Viac podrobností nájdete nižšie v prehľade formátu Play-off. Za každý správne vybraný víťazný tím dostane Účastník pridelený určený počet bodov („Základné body“), v závislosti od toho, v akom kole sa hrá. Čím neskoršie kolo, tým viac bodov získa účastník za správne určenie víťazných tímov v tomto kole. Okrem toho iba v 1. kole môže účastník získať bonusové body („Bonusové body“) správnym zodpovedaním požadovanej bonusovej otázky pre každú Sériu v 1. kole, pokiaľ tento Účastník správne určí aj víťazný tím v každej takejto sérii. Odpovede na každú bonusovú otázku je potrebné uviesť všade, kde sú uvedené v Pavúkovi. Ak Účastník správne odpovie na bonusovú otázku pre danú Sériu, ale nesprávne predpovie víťazný tím pre danú sériu, potom za túto Sériu nedostane žiadne bonusové body. POZNÁMKA: Nárok na získanie ceny v súťaži Perfect Bracket (opísanej nižšie) má len účastník, ktorý správne odpovie aj na všetky bonusové otázky v 1. kole. Podrobnosti o prideľovaní bodov nájdete nižšie v časti Bodovanie. Všetky nerozhodné výsledky v bodovaní sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami pre nerozhodné výsledky a z tohto dôvodu sa od Účastníkov bude tiež vyžadovať, aby pri vyplňovaní Pavúka zodpovedali jednu (1) rozsudzujúcu otázku.

Účastník musí uviesť svoje predpovede pre každé príslušné kolo – uložením vyplneného Pavúka (vrátane odpovede na rozsudzujúcu otázku/otázky a na bonusovú otázku pre každú Sériu prvého kola) do „Dátumu uzávierky Tipov“. Účastník môže vykonať zmeny v Pavúkovi (vykonaním príslušných úprav a opätovným uložením príslušného Pavúka) pred Dátumom uzávierky Tipov. Keď sa v deň Dátumu uzávierky Tipov uzamknú všetky Pavúky prihlásené do súťaže, nebudú prijímané žiadne nové Pavúky ani zmeny v akýchkoľvek uložených Pavúkoch.

Cieľ:        Cieľom súťaže je získať čo najviac bodov počas play-off. Jeden (1) Účastník s najvyšším skóre medzi všetkými oprávnenými účastníkmi v Súťaži na konci play-off získa hlavnú cenu (ako je opísaná nižšie) po uplatnení pravidiel pre nerozhodné výsledky uvedených nižšie, ak budú dosiahnuté akékoľvek nerozhodné výsledky v bodovaní. V prípade, že Účastník vytvoril a odoslal pavúka Perfect Bracket do ligy NHL (každý sa označuje ako „Perfect Bracket“) a získal všetky možné body v Súťaži tak, že správne predpovedal výsledky všetkých zápasov počas play-off a správne odpovedal na všetky bonusové otázky v 1. kole, bude mať po overení splnenia podmienok oprávnenosti nárok na výhru ceny Perfect Bracket (ako je opísaná nižšie). Všetky ceny, ktoré môžu byť udelené, sú vysvetlené nižšie.

Prehľad formátu play-off:

Po skončení Kvalifikácie a stanovení nasadenia v Play-off sa začne Play-off s ôsmimi (8) tímami Východnej konferencie a ôsmimi (8) tímami Západnej konferencie. Play-off sa hrá na štyri (4) kolá. V každom kole hrajú tímy play-off proti sebe navzájom v Sérii (na štyri víťazné zápasy, t. j. najlepší zo siedmich), pričom v každej Sérii proti sebe hrajú dva (2) tímy play-off. V každej Sérii je tím NHL®, ktorý ako prvý vyhrá štyri (4) zápasy proti súperiacemu tímu NHL®, víťazom danej Série a postúpi do ďalšieho kola. V každom nasledujúcom kole play-off bude v každej konferencii hrať najvyššie nasadený tím s najnižšie nasadeným tímom, druhý najvyššie nasadený tím bude hrať s druhým najnižšie nasadeným tímom atď. Prvé tri kolá – 1. kolo, 2. kolo a finále konferencie (t. j. 3. kolo) – sa konajú v rámci každej konferencie, aby sa určil víťaz konferencie. Šampión Východnej konferencie potom bude hrať s víťazom Západnej konferencie vo finále pohára Stanley Cup® (t. j. v štvrtom a poslednom kole play-off), v ktorom víťazný tím získa trofej Stanley Cup® ako šampión sezóny 2019 – 2020 NHL®.

Pretože existujú dve konferencie, v 1. kole je celkovo osem (8) Sérií. Víťazné tímy z každej Série v 1. kole postupujú do 2. kola. Pretože po 1. kole zostávajú v každej konferencii štyri (4) tímy, sú v 2. kole v rámci každej konferencie dve (2) Série (a teda spolu štyri (4) Série). Víťazné tímy z 2. kola postupujú do 3. kola (finále konferencie), v ktorom proti sebe hrajú dva (2) zostávajúce tímy každej konferencie, takže v tomto kole sa uskutočnia spolu dve (2) Série, Víťazné tímy z 3. kola – t. j. víťaz Východnej konferencie a víťaz Západnej konferencie – postupujú do finále pohára Stanley Cup® (4. kolo). Vo 4. kole sa hrá iba jedna Séria. Víťaz finále pohára Stanley Cup® sa stáva Stanley Cup® šampiónom na rok 2020. V 1., 2. a 3. kole (finále konferencie) bude vyššie nasadený tím označený za domáci tím v zápasoch 1, 2 , 5 a 7. Nižšie nasadený tím bude označený za domáci tím v zápasoch 3, 4 a 6. Vo finále súťaže Stanley Cup bude tím s vyšším percentom získaných bodov v sezóne označený za domáci tím v zápasoch 1, 2, 5 a 7. Tím s nižším percentom získaných bodov v sezóne bude označený za domáci tím v zápasoch 3, 4 a 6.

Bodovanie:        Súťažiaci môžu počas Súťaže získavať body dvoma (2) spôsobmi: Základné bodovanie a Bonusové body. Zo všetkých oprávnených prijatých Prihlášok bude každý potenciálny víťaz Súťaže určený na základe toho, ako Účastník využil svoje schopnosti a znalosti hokeja a najmä NHL na získanie čo najvyššieho počtu bodov počas Súťažného obdobia.

Základné bodovanie: Aby Účastník získal základné body, musí správne uhádnuť víťaza Série. Základné body za správnu predpoveď/výber za Sériu v danom kole sú uvedené nižšie:

1. kolo:        Získajte 10 bodov za každého správne predpovedaného víťaza Série.

2. kolo:        Získajte 25 bodov za každého správne predpovedaného víťaza Série.

3. kolo - finále konferencie:        Získajte 50 bodov za každého správne predpovedaného víťaza Série.

4. kolo - finále pohára Stanley Cup®:        Získajte 100 bodov za správne predpovedanie víťaza zápasu Stanley Cup® Final Series (t. j. šampióna pohára Stanley Cup® na rok 2020)

V prípade, že sa Séria neuskutoční podľa plánu (napr. z dôvodu zrušenia, odloženia atď.), nepridelia sa za túto sériu žiadne body.

Bonusové body: Pre každú Sériu v 1. kole bude určená jedna (1) bonusová otázka. Bonusová otázka pre každú Sériu v 1. kole je nasledovná: Účastník musí predpovedať, koľko hier sa bude hrať v Konkrétnej sérii. Ak Účastník správne odpovie na bonusovú otázku pre danú Sériu, budú mu udelené tri (3) bonusové body, ak tento Účastník správne predpovedal aj víťaza tejto Série. Napríklad, keďže v 1. kole je osem (8) Sérií play-off, je potrebné odpovedať na osem (8) bonusových otázok (jedna na sériu). Preto má Účastník v 1. kole možnosť získať až dvadsaťštyri (24) Bonusových bodov (správnym zodpovedaním každej bonusovej otázky a správnym predpovedaním každého víťaza Série). Ak účastník správne nepredpovedá výhercu danej Série, ale správne odpovie na bonusovú otázku pre túto Sériu, za túto Sériu nezíska žiadne Bonusové body. Pri vypĺňaní a ukladaní pavúka pred Dátumom uzávierky Tipov musia účastníci odpovedať na bonusovú otázku pre každú Sériu 1. kola. Účastník môže zmeniť svoje odpovede na bonusové otázky pred Dátumom uzávierky Tipov vykonaním akýchkoľvek potrebných zmien a opätovným uložením príslušného Pavúka, ale akonáhle nastane Dátum uzávierky Tipov, všetky odpovede sa uzamknú a nesmú sa už meniť.

Bodovanie hry Perfect Bracket: V hre Perfect Bracket možno získať 404 bodov. Ak chcete získať Perfect Bracket, musíte správne predpovedať víťazný tím NHL® v každej Sérii a správne odpovedať na všetky bonusové otázky v 1. kole ešte pred Dátumom uzávierky tipov. V prípade, že sa jedna alebo viacero Sérii z akéhokoľvek dôvodu (napr. zo zdravotných či bezpečnostných dôvodov) neodohrá podľa plánu, nebude v hre Perfect Bracket možné získať 404 bodov, a preto bude cena Perfect Bracket (opísaná nižšie) vyhlásená za neplatnú a neudelí sa.

Ligová hra:        Z dôvodu prehľadnosti bude prvý Pavúk vytvorený každým oprávneným Účastníkom automaticky priradený ako Pavúk pre individuálnu účasť na Súťaži v lige NHL. Okrem individuálnej účasti na Súťaži v lige NHL sa môže každý Účastník zúčastniť aj na ďalšej skupinovej alebo ligovej hre (každá takáto skupina alebo liga bude ďalej uvádzaná ako „Liga“; kvôli prehľadnosti sa bude liga NHL tiež uvádzať ako Liga) vytvorením vlastnej Ligy alebo pripojením sa k inej Lige, ktorú už založil iný účastník alebo členský klub NHL alebo partner NHL. Ligy môžu byť verejné alebo súkromné. Účastníci v rámci konkrétnej Ligy súťažia navzájom proti sebe buď (a) s použitím rovnakých Pavúkov (a teda rovnakých tipov) predložených týmito účastníkmi ako vstup do inej ligy (vrátane ligy NHL), v takom prípade účastník „pridelí“ takéhoto Pavúka z inej Ligy, aby slúžil ako rovnaký Pavúk pre novú Ligu, do ktorej sa práve prihlásil; alebo (b) vytvorením a zaslaním nového Pavúka iba pre danú Ligu. Na ujasnenie, ak sa účastník prvýkrát pripojí k Lige inej ako je liga NHL, potom bude prvý Pavúk predložený každým Účastníkom prihlásený do ligy NHL a ligy, ku ktorej sa práve prihlásil (aj keď účastník môže zmeniť niektorého Pavúka pred Dátumom uzávierky Tipov). Za víťaza Ligy bude považovaný Účastník s najvyšším počtom bodov v konkrétnej Lige.

Upozorňujeme, že oficiálnou ligou pre Súťaž je iba liga NHL. Ako sa uvádza vyššie, pavúk Účastníka musí byť odoslaný do ligy NHL, aby mal nárok na výhru ceny Perfect Bracket (opísanú nižšie). Ak bude pavúk odoslaný do ktorejkoľvek inej ligy, účastník nebude mať nárok na získanie ceny Perfect Bracket. Účasť v inej Lige má spravidla iba symbolickú hodnotu a účastníci nebudú mať v konkrétnej Lige nárok na žiadne ceny za najvyššie skóre. Partner NHL alebo členský klub NHL však môžu udeliť vlastné ceny v Lige založenej týmto partnerom (akákoľvek taká Liga ďalej buď „Partnerská liga“ alebo „Klubová liga“. V ktorejkoľvek takejto Partnerskej alebo Klubovej lige sponzoruje možné výhry partner NHL alebo členský klub NHL, ktorý takúto ligu prevádzkuje, a preto účasť v ktorejkoľvek takejto lige podlieha jeho pravidlám (vrátane podmienok udeľovania cien), s ktorými musí Účastník, ktorý sa chce v ktorejkoľvek takejto Partnerskej alebo Klubovej lige zúčastniť, vopred súhlasiť. Akákoľvek výhra, získaná v Partnerskej alebo Klubovej lige, je úplne oddelená od cien udelených Sponzorom v rámci tejto Súťaže. Aby sa predišlo pochybnostiam, Sponzor nebude udeľovať žiadne ceny za víťazstvo v Lige (vrátane akejkoľvek Partnerskej alebo Klubovej ligy) inej ako liga NHL; aby sa Účastník mohol uchádzať o cenu od Sponzora, musí byť jedným z víťazov Súťaže (t. j. ligy NHL), ako je stanovené v týchto Oficiálnych pravidlách.

Predtým, ako bude môcť Účastník prihlásiť do Súťaže svojho Pavúka, bude najskôr vyzvaný na účasť v Lige. V predvolenom nastavení (pri registrácii a odsúhlasení Oficiálnych pravidiel pred Dátumom uzávierky Tipov) sa účastník automaticky pripojí k lige NHL a bez ohľadu na to, ktorú ďalšiu ligu si vyberie, prvý Pavúk predložený každým Účastníkom bude automaticky považovaný za jeho/jej vstup do Súťaže ako súčasť ligy NHL. Účastník potom môže priradiť tohto Pavúka predloženého do ligy NHL, aby slúžil ako Pavúk Účastníka pre každú ďalšiu Ligu, ku ktorej sa Účastník pripojí. Alternatívne môže účastník vytvoriť nového Pavúka pre jednu (1) alebo viac ďalších Líg, ku ktorým sa účastník pripojí, alebo môže účastník kombinovať a vytvárať nových pavúkov pre niektoré ligy a priraďovať existujúcich pavúkov do iným líg, pokiaľ pre každú ligu, do ktorej sa Účastník prihlásil, nie je priradený viac ako jeden (1) pavúk. Účasť v Lige (okrem oficiálnej ligy NHL) je voliteľná a žiadnym spôsobom neovplyvňuje ani nezvyšuje šance účastníka na výhru v Súťaži.

6.        SÚHLAS S ÚRADNÝMI PRAVIDLAMI; ZÁVÄZNOSŤ ROZHODNUTÍ SPONZORA. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito Oficiálnymi pravidlami a ich prijatie. Vstupom do Súťaže každý Účastník súhlasí a potvrdzuje, že je viazaný Oficiálnymi pravidlami, ako aj rozhodnutiami sponzora, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých ohľadoch.

7.        VÝBER VÍŤAZA. O 16:00 ET v piaty pracovný deň po ukončení Súťaže (ku ktorému dôjde po ukončení posledného zápasu play-off), jeden (1) Účastník, ktorý má najvyššie bodové hodnotenie zo všetkých oprávnených Účastníkov v súťaži (po zohľadnení pravidiel pre nerozhodné výsledky v súlade s pravidlami uvedenými nižšie), určia zástupcovia Sponzora v kancelárii NHL v New Yorku, NY, kto má byť potenciálnym víťazom hlavnej ceny v Súťaži. Účastník, ktorý má na konci Súťažného obdobia najvyššie skóre (t. j. prvé miesto) medzi všetkými oprávnenými Účastníkmi, je celkovým víťazom Súťaže (ďalej len „Víťaz na prvom mieste“). Z tohto dôvodu bude jeden (1) Víťaz prvého miesta. Prípadne: Účastníci, ktorí vytvorili a odoslali pavúka Perfect Bracket, získali všetky možné body a správne odpovedali na všetky bonusové otázky v 1. kole do konca Súťažného obdobia spomedzi všetkých oprávnených Účastníkov súťaže, budú víťazmi súťaže Perfect Bracket. V prípade, že žiadny z oprávnených Účastníkov nevytvoril a neodoslal pavúka Perfect Bracker, neudelí sa žiadna cena Perfect Bracker. Ako sa uvádza v sekcii 5, v prípade, že sa jedna alebo viacero Sérii z akéhokoľvek dôvodu neodohrá podľa plánu, nebude v hre Perfect Bracket možné získať 404 bodov, a preto sa cena Perfect Bracket neudelí. Všetky ceny sú uvedené nižšie. Zhody v súčte bodov sa budú riadiť pravidlami pre nerozhodné výsledky uvedenými nižšie. Všetci Účastníci musia pri predkladaní svojich tipov odpovedať na príslušné otázky pre prípad nerozhodných výsledkov. Udeľovanie cien podlieha podmienkam stanoveným v týchto Oficiálnych pravidlách, vrátane potvrdenia spôsobilosti potenciálneho víťaza a súladu s týmito Oficiálnymi pravidlami (vrátane postupov oznamovania). Šance na výhru závisia od počtu osôb zúčastňujúcich sa Súťaže a od toho, ako Účastník pozná tímy zúčastňujúce sa play-off a dokáže na ich základe zvoliť možnosti potrebné na predpovedanie víťazných tímov v rôznych časových obdobiach počas play-off.

8.        PRAVIDLÁ PRI ZHODE BODOV. Ak sa v Súťaži umiestni na prvom mieste viac ako jeden (1) Účastník, na určenie Víťaza na prvom mieste sa použije otázka pre prípad nerozhodných výsledkov. Otázka pre prípad nerozhodných výsledkov sa použije iba v prípade nerozhodných výsledkov a neslúžia v súvislosti so Súťažou žiadnemu inému účelu. Pri predkladaní Tipov sú všetci Účastníci povinní odpovedať na otázky pre prípad nerozhodných výsledkov.

Pravidlá v prípade nerozhodných výsledkov pre víťaza prvého miesta: Ak má na konci Súťaže viacero Účastníkov rovnaký počet bodov, ktorý ich kvalifikuje na prvé miesto, víťazom prvého miesta bude Účastník, ktorý správne odpovie na otázku v prípade nerozhodných výsledkov (t. j. otázku týkajúcu sa predpovedania počtu gólov strelených vo finále pohára Stanley Cup®), čím získa Veľkú cenu). Ak na otázku v prípade nerozhodných výsledkov správne odpovie viac ako jeden (1) z týchto Účastníkov, na určenie víťaza prvého miesta sa uskutoční náhodné losovanie. Ak žiadny z týchto Účastníkov správne neodpovie na otázku v prípade nerozhodných výsledkov, bude víťazom prvého miesta Účastník s odpoveďou, ktorá je najbližšie (nad alebo pod) ku správnej odpovedi. Ak bude viac ako jeden (1) Účastníkov s odpoveďami, ktoré sú rovnako blízko správnej odpovedi (nad alebo pod), Víťaz prvého miesta sa určí spomedzi všetkých týchto účastníkov náhodným losovaním.

Účastníci, ktorí sa v mali v Súťaži rovnaké najvyššie skóre, ale neboli vybraní ako Víťaz prvého miesta (t. j. neuspeli v rozhodovaní pre prípad nerozhodných výsledkov), nemajú nárok na výhru.

Pravidlá v prípade nerozhodných výsledkov pre víťaza súťaže Perfect Bracket: Na víťazov súťaže Perfect Bracket sa nevzťahujú pravidlá v prípade nerozhodných výsledkov. Ak viacero oprávnených Účastníkov získa Perfect Bracket, cena Perfect Bracket (opísaná nižšie) sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých oprávnených víťazov súťaže Perfrect Bracket.9.        OBOZNAMOVANIE VÝHERCOV. Každý potenciálny výherca musí spĺňať všetky podmienky týchto Oficiálnych pravidiel. Víťazstvo (a udelenie ceny) je podmienené splnením všetkých požiadaviek vrátane požiadaviek v tejto časti. Každý potenciálny výherca bude informovaný e-mailom na základe informácií poskytnutých pri registrácii účtu NHL do piatich (5) pracovných dní po skončení Súťaže. Do siedmich (7) dní od oznámenia musí každý taký výherca vyplniť, podpísať a vrátiť Sponzorovi všetku požadovanú dokumentáciu vrátane, okrem iného, Čestného prehlásenia o oprávnenosti, Súhlasu so zverejnením (okrem prípadov, keď to zákon zakazuje) a Vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti spolu s daňovými formulármi W9 alebo W-8BEN (v prípade obyvateľov Spojených štátov alebo Kanady) alebo iného daňového formulára (podľa jurisdikcie príslušnej v bydlisku potenciálneho víťaza) (spolu „Tlačivá na vydanie“ ). Okrem toho, ak je potenciálny výherca z Kanady, predtým, ako bude táto osoba vyhlásená za skutočného výhercu, bude táto osoba tiež povinná najprv správne a bez mechanickej alebo inej pomoci odpovedať na matematickú otázku matematického testovania zručností, ktorá bude tvoriť súčasť Tlačív na vydanie pre výhercu. Po včasnom prijatí Tlačív na vydanie Sponzorom a potvrdení spôsobilosti potenciálneho víťaza na účasť v tejto Súťaži (vrátane potvrdenia, že potenciálny víťaz z Kanady správne odpovedal na otázku na testovanie zručností), bude taký víťaz potvrdený za skutočného víťaza a bude mu udelená cena podľa s nižšie uvedeného oddielu 10. Ak (a) potenciálneho výhercu nemožno z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať po dvoch (2) pokusoch založených na informáciách uvedených v prihláške, (b) potenciálny víťaz nespĺňa vyššie uvedené podmienky v ktoromkoľvek z vyššie uvedených období, (c) potenciálny víťaz sa včas nevráti Sponzorovi späť úplne vyplnené Tlačivá na vydanie, (d) potenciálny víťaz nemôže dodržať alebo inak nespĺňa tieto Oficiálne pravidlá, (e) sa zistí, že potenciálny výherca nie je spôsobilý na účasť v Súťaži, či už na základe trvalého bydliska alebo iného faktoru, (f) potenciálny víťaz z Kanady neodpovedal alebo nesprávne odpovedal na otázku týkajúcu sa testovania zručností; g) potenciálny víťaz odmietol z akéhokoľvek dôvodu prevziať cenu alebo h) výhra potenciálneho víťaza sa vracia ako nedoručiteľná, v každom takom prípade bude takýto potenciálny víťaz diskvalifikovaný a Sponzor môže, v prípade Veľkej ceny, (podľa vlastného uváženia) zo všetkých oprávnených Účastníkov Súťaže určiť alternatívneho potenciálneho víťaza udelením príslušnej prvej ceny oprávnenému Účastníkovi s nasledujúcim najvyšším skóre, po uplatnení vyššie uvedených pravidiel pri nerozhodnom výsledku. Sponzor nezodpovedá za dokumenty, ktoré neboli doručené v požadovanom časovom rámci.

10.        CENY.

V tejto súťaži je možné vyhrať jednu (1) Veľkú cenu a jednu (1) cenu Perfect Bracket.

Jedna (1) veľká cena – veľká cena zahŕňa 1 000 USD pre NHLShop.com alebo NHLShop.ca na každý rok po dobu desať (10) po sebe idúcich rokov poskytnutých vo forme darčekovej karty, darčekového kódu alebo v inej forme doručenia, ktorú si Sponzor vyberie podľa oblasti víťaza. Darčeková karta, darčekový kód a iná forma doručenia podliehajú náležitým zmluvným podmienkam. Harmonogram doručovania ročných cien bude víťazovi prvej ceny poskytnutý po overení víťaza.

Približná maloobchodná hodnota („PMV“) Veľkej ceny je 10 000 USD.

Jedna (1) cena Perfect Bracket – Cena Perfect Bracket pozostáva z jednorazovej platby v sume 1 000 000 USD poskytnutej vo forme šeku alebo v inej forme doručenia, ktorú si Sponzor vyberie podľa oblasti víťaza. V prípade, že existuje viac než jeden (1) oprávnený víťaz ceny Perfect Bracket, cena Perfect Bracket bude rovnomerne rozdelená medzi všetkých oprávnených víťazov ceny Perfect Bracket. Podrobnosti doručenia ceny budú víťazovi (víťazom) poskytnuté po overení víťaza (víťazov).

Po prijatí Veľkej ceny a/alebo ceny Perfect Bracket je víťaz ceny zodpovedný za všetky federálne, štátne, okresné, provinčné, miestne a všetky ostatné dane (vrátane prípadnej dane z príjmov a zrážok). Sponzor nemá povinnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že cenu alebo akýkoľvek komponent nemožno udeliť z dôvodu oneskorení zapríčinených vyššou mocou či z dôvodu prírodnej pohromy, terorizmu, počasia alebo inej udalosti, nad ktorou Sponzor nemá kontrolu, a to vrátane (okrem iného) udalostí či okolností, ktoré by mohli ovplyvniť verejné zdravie či bezpečnosť (napr. epidémia, pandémia alebo prepuknutie infekčného ochorenia, karanténa, stav pohotovosti na úrovni krajiny, regiónu alebo štátu či núdzové opatrenia v dôsledku katastrofy).

Celková PMV všetkých cien (t. j. jednej Veľkej ceny a jednej Ceny Perfect Bracket) je približne 1 010 000 USD.

MPV všetkých cien je uvedená v amerických dolároch. Všetky podrobnosti a ďalšie obmedzenia cien, ktoré nie sú uvedené v týchto Oficiálnych pravidlách, určí sponzor podľa svojho vlastného uváženia. Skutočná hodnota akejkoľvek ceny udelenej v rámci tejto Súťaže môže byť v čase jej plnenia nižšia alebo vyššia a akýkoľvek rozdiel medzi skutočnou hodnotou a uvedenou hodnotou PMV (ak je skutočná hodnota nižšia ako uvedená hodnota PMV) nebude doplatená. Ceny sú neprenosné, nevratné a musia byť prijaté tak, ako boli udelené. Akákoľvek časť ľubovoľnej ceny, ktorú príslušní výhercovia neprevezmú, neuplatnia si na ne nárok a/alebo ju nevyužijú, prepadne a nebude nahradená. Sponzor si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, nahradiť cenu (alebo jej časť) inou cenou (alebo jej časťou) s rovnakou alebo vyššou hodnotou, či už v dôsledku nedostupnosti ceny alebo zložky ceny, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Každý Víťaz nesie výlučnú zodpovednosť za všetky príslušné federálne, štátne, okresné, provinčné, miestne a/alebo akékoľvek ďalšie uplatniteľné dane vo všetkých príslušných jurisdikciách (vrátane dane z príjmu a prípadných zrážok) a/alebo iných nákladov a výdavkov spojených s prijatím, uplatnením a/alebo využitím ceny, ktoré tu nie sú konkrétne uvedené ako súčasť príslušnej ceny.

11.        PUBLICITA. Ak to umožňuje zákon, účasťou v Súťaži udeľuje Víťaz súhlas s tým, že sponzor a jeho pridružené subjekty použijú jeho meno, podobu, fotografiu, hlas, názory a/alebo rodné mesto a štát/krajinu/okres/provinciu na propagačné účely v akomkoľvek médiu, ktoré je známe alebo ďalej navrhnuté, po celom svete, bez ďalších platieb alebo protihodnoty, oznámenia, kontroly alebo schválenia. Ak to zákon neumožňuje, Sponzor a jeho pridružené spoločnosti, agenti alebo pridružené tretie strany sa budú usilovať získať osobitný súhlas víťaza s takouto publicitou.

12.         VYLÚČENIE NÁHRADY ZA ŠKODU; ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY. Účasťou v Súťaži všetci Účastníci súhlasia s tým, že navždy a neodvolateľne zriekajú voči každému z nespôsobilých subjektov a každému z ich príslušných manažérov, riaditeľov, guvernérov, členov, partnerov, partnerstiev, zástupcov, vlastníkov, zamestnancov, dobrovoľníkov, agentov, a pridružených subjektov (minulých, súčasných aj budúcich), súvisiacich subjektov, nástupcom a postupníkov (spoločne ďalej „Vylúčené strany“) všetkých nárokov na náhradu akejkoľvek straty, škody, nákladov alebo výdavkov akejkoľvek povahy (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) (spoločne „Straty“), ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s (a) Súťažou alebo akokoľvek jej časťou vrátane vstupu alebo účasti v Súťaži, (b) dodaním, držaním, prijatím a alebo použitím či zneužitím akejkoľvek ceny alebo jej časti, alebo (c) účasťou na akejkoľvek činnosti súvisiacej so Súťažou alebo činnosti súvisiacej s cenou, vrátane akejkoľvek inej príčiny, stavu alebo udalosti, ktoré sú mimo kontroly ktorejkoľvek z Vylúčených strán. Každý Účastník sa okrem toho účasťou v tejto Súťaži zaväzuje, v rozsahu povolenom zákonom, vylúčiť zo zodpovednosti za škodu a nežiadať odškodnenie od Vylúčených strán za akúkoľvek škodu, stratu, náklady a výdavky (vrátane súm zaplatených ako odškodné a primeraných nákladov za právne zastúpenie), ktoré vznikli ktorejkoľvek z Vylúčených strán v súvislosti s ľubovoľným nárokom tretej strany, žiadosťou, procesným konaním alebo žalobou vyplývajúcou z (i) porušenia alebo údajného porušenia akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo sľubov Účastníka, alebo (ii) z použitia alebo zneužitia akejkoľvek ceny alebo jej časti Účastníkom. Každý Účastník týmto berie na vedomie, že v rozsahu povolenom zákonom Vylúčené strany neposkytujú ani žiadnym spôsobom nezodpovedajú za akékoľvek záruky, prísľuby alebo garancie, vyjadrené alebo predpokladané, faktické alebo zákonné, v súvislosti s ktoroukoľvek z cien (alebo ich časťou) a že, okrem prípadov, keď to zakazuje platné právo, každá cena sa poskytuje „tak, ako je“ bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo predpokladanej. V rozsahu povolenom zákonom Vylúčené strany týmto vylučujú všetky také záruky vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétne účely a/alebo neporušovania práv.

13.        VŠEOBECNÉ PODMIENKY. Všetky rozhodnutia Sponzora v súvislosti s touto Súťažou sú záväzné a konečné vo všetkých ohľadoch. Sponzor si vyhradzuje právo ukončiť, zrušiť, pozastaviť a/alebo zmeniť Súťaž (so súhlasom Régie (ako je definované nižšie), podľa pravidiel a predpisov Régie), ak si to vyžadujú okolnosti, podľa výhradného uváženia Sponzora z dôvodu akéhokoľvek podvodu, vírusu alebo iného technického problému, ktorý poškodzuje správu, bezpečnosť alebo správne fungovanie Súťaže (podľa okolností) alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, vrátane, ale nielen, udalostí alebo okolnosti, ktoré Sponzor nemôže ovplyvniť. V takom prípade si Sponzor vyhradzuje právo udeliť cenu niektorému z oprávnených Účastníkov prihlásených do času ukončenia, zrušenia, pozastavenia a/alebo zmeny. Sponzor si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každú osobu, o ktorej zistí, že manipuluje so vstupným procesom alebo s fungovaním súťaže alebo že koná v rozpore s týmito Oficiálnymi pravidlami alebo nešportovo alebo rušivo. Každý pokus ktorejkoľvek osoby úmyselne narušiť legitímne fungovanie Súťaže môže byť porušením trestného a občianskeho práva, a v prípade takéhoto pokusu si Sponzor vyhradzuje právo požadovať od takejto osoby náhradu škody v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Neschopnosť Sponzora vynútiť splnenie niektorého z ustanovení alebo ustanovení týchto Oficiálnych pravidiel nepredstavuje zrieknutie sa tohto ustanovenia. V prípade sporu o majiteľa Prihlášky sa Prihláška bude považovať za podanú oprávneným držiteľom účtu s e-mailovou adresou, z ktorej bola Prihláška podaná. „Oprávnený držiteľ účtu“ je definovaný ako fyzická osoba, ktorej poskytovateľ e-mailovej adresy, poskytovateľ online služieb alebo iná organizácia, ktorá je zodpovedná za pridelenie e-mailovej adresy alebo domény spojenej s predloženou žiadosťou, pridelila e-mailovú adresu. Od potenciálneho víťaza sa môže požadovať, aby poskytol Sponzorovi alebo jemu povereným osobám dôkaz, že potenciálny víťaz je oprávneným držiteľom účtu s e-mailovou adresou spojenou s víťaznou Prihláškou. Ak nie je možné spor vyriešiť, bude Prihláška považovaná za neplatnú a podľa výhradného uváženia Sponzora (v súlade s vyššie uvedeným oddielom 9) môže byť vybraný náhradný potenciálny víťaz. Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná ani spravovaná žiadnym iným oprávneným subjektom okrem Sponzora. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa Súťaže by mali byť adresované Sponzorovi (s výnimkou obyvateľov Québecu, ktorí, ako je uvedené nižšie, môžu adresovať sťažnosti Régie des alcools, des courses et des jeux („Régie”) vo všetkých záležitostiach spadajúcich do právomoci Régie).

14.        OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. Bez obmedzenia ktoréhokoľvek z ustanovení v oddiele 12 alebo oddiele 13 týchto Oficiálnych pravidiel nemajú Vylúčené strany žiadnu povinnosť, zodpovednosť alebo záväzok, vrátane akejkoľvek povinnosti alebo zodpovednosti udeliť Účastníkom cenu, ak ide o: a) Prihlášky zaslané prostredníctvom použitia akéhokoľvek robotického alebo automatizovaného zariadenia/počítačového programu alebo iného mechanizmu alebo zariadenia iného ako človek; b) Prihlášky presahujúce stanovený vstupný limit; c) Prihlášky, ktoré sú nečitateľné, oneskorené, sfalšované, zničené, stratené, nesprávne umiestnené, odcudzené, nesprávne smerované, neoprávnene upravené, nekompletné, vymazané, poškodené, skomolené, pozmenené alebo inak nezodpovedajúce alebo porušujúce tieto Oficiálne pravidlá, či už to bolo zapríčinené akýmkoľvek zariadením alebo programovaním spojeným alebo použitým v Súťaži alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý je mimo kontroly Vylúčených strán; (d) akúkoľvek technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť pri vytváraní, predkladaní, prideľovaní alebo spracovávaní Prihlášok v súťaži vrátane akejkoľvek technickej alebo ľudskej chyby v súvislosti s Internetovou stránkou Súťaže a/alebo jej hostingom; e) Prihlášky, prihlásenia sa o výhru alebo oznámenia, ktoré zamýšľaný príjemca nedostal z dôvodu zlyhania prenosu, technických, počítačových alebo ľudských porúch alebo chýb akéhokoľvek druhu, vrátane akýchkoľvek Prihlášok, prihlásení sa o výhru alebo oznámení, ktoré sú oneskorené, nesprávne smerované, alebo nedoručené v dôsledku akejkoľvek poruchy alebo problému s dostupnosťou, funkčnosťou, prevádzkyschopnosťou alebo použitím akejkoľvek siete, servera, poskytovateľa internetových služieb, webovej stránky (vrátane webovej stránky Súťaže), počítača, internetového pripojenia, vreckového mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo spojenia použitého v súvislosti so súťažou; (f) zmeny v zadaných informáciách Účastníka, ktoré ovplyvňujú schopnosť kontaktovať takého účastníka; (g) typografické chyby v propagačných materiáloch Súťaže; h) zrušenia alebo omeškania alebo akékoľvek zmeny zo strany spoločnosti alebo iných osôb, ktoré poskytujú niektorú zo zložiek ceny z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly ktorejkoľvek z Vylúčených strán; (i) akékoľvek prerušenia/odloženia/zrušenia súťaže; (j) ľudskú chybu; nesprávny alebo nepresný prepis informácií na Prihláške; (k) akékoľvek technické poruchy počítačového on-line systému, časovacieho mechanizmu počítača, počítačového zariadenia, softvéru alebo poskytovateľa internetových služieb, ktoré využíva niektorá z Vylúčených strán alebo Účastník; (l) prerušenie alebo nemožnosť prístupu k Súťaži, k akýmkoľvek webovým stránkam súvisiacim so Súťažou alebo k akejkoľvek online službe prostredníctvom internetu z dôvodu problémov s kompatibilitou hardvéru alebo softvéru; (m) akákoľvek škoda na počítači Účastníka (alebo akejkoľvek tretej osoby) a/alebo jeho obsahu, ktorá súvisí alebo je spôsobená ktoroukoľvek časťou Súťaže; (n) akýkoľvek stratený/oneskorený prenos údajov, opomenutie, prerušenia, chyby; (o) a/alebo akékoľvek iné chyby alebo poruchy, aj keď sú spôsobené nedbanlivosťou jednej alebo viacerých Vylúčených strán; a/alebo (p) ak nie je možné cenu alebo ktorúkoľvek jej súčasť udeliť z dôvodu meškania alebo prerušenia v dôsledku vyššej moci, prírodných katastrof, terorizmu, počasia alebo akejkoľvek inej udalosti mimo primeranej kontroly Sponzora, okrem iného vrátane, udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť verejné zdravie alebo bezpečnosť.

15.        Ochrana osobných údajov. Na informácie získané od Účastníkov sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov Sponzora uvedené na adrese http://www.nhl.com/info/privacy-policy. Účastníkom s bydliskom mimo USA oznamujeme, že zhromaždené osobné informácie budú uložené na serveroch umiestnených v USA a môžu by byť prístupné orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným vládnym inštitúciám v súlade so zákonmi Spojených štátov. Pri prihlásení do súťaže Sponzor zhromažďuje, používa a distribuuje osobné informácie Účastníkov: (i) na účely spravovania a vedenia Súťaže vrátane informovania a potvrdzovania víťazov a odovzdávania cien; (ii) na účely kontaktovania účastníkov, ktorí sa rozhodli odoberať ďalšie správy a informácie o NHL, jej členských tímoch a/alebo od jeho obchodných partnerov (podľa potreby), vrátane zdieľania týchto informácií o Účastníkoch s tímami alebo obchodnými partnermi NHL (podľa potreby) tak, aby mohli zasielať podobné správy; (iii) ak to povoľuje akékoľvek povolenie podpísané potvrdeným víťazom; a (iv) ak to umožňujú Pravidlá ochrany osobných údajov Sponzora alebo platné právne predpisy.

Účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na Lige členského klubu NHL alebo Partnerskej lige NHL upozorňujeme, že ich údaje budú zdieľané s týmto členským klubom NHL alebo partnerským klubom NHL v rozsahu potrebnom v súvislosti s administráciou takejto Ligy členského klubu NHL alebo Partnerskej ligy NHL, vrátane kontaktovania s oznámeniami o výhre a cenách a pri iných príležitostiach. Okrem toho môžu byť vaše údaje zdieľané s členskými klubmi NHL a partnermi NHL v rozsahu, v akom to umožňujú platné zákony.

16.        SPORY. Pokiaľ ide o Účastníkov zo Spojených štátov (vrátane okresu Columbia),, všetky spory, nároky a žalobné konania, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Súťažou alebo v súvislosti akoukoľvek cenou udelenou v súvislosti s niektorou z vyššie uvedených súťaží, bude rozhodovať výlučne Okresný súd Spojených štátov pre južný okres v New Yorku v USA alebo príslušný štátny súd v New Yorku so sídlom v okrese New York v štáte New York v USA a všetky otázky týkajúce sa platnosti, interpretácie a vymáhateľnosti týchto Oficiálnych pravidiel alebo práv a povinností Účastníkov a Sponzora v súvislosti so Súťažou, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi štátu New York v USA bez toho, aby sa uplatnili akékoľvek pravidlá na výber rozhodného práva alebo kolízne normy (či už normy štátu New York v USA alebo ľubovoľnej inej jurisdikcie), ktoré by mali za následok uplatňovanie zákonov akejkoľvek jurisdikcie inej ako je jurisdikcia štátu New York v USA. Pokiaľ ide o kanadských Účastníkov, všetky spory, nároky a žalobné konania, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Súťažou alebo v súvislosti akoukoľvek cenou udelenou v súvislosti s niektorou z vyššie uvedených súťaží, riešia výlučne súdy provincie Ontário a všetky otázky týkajúce sa platnosti, interpretácie a vymáhateľnosti týchto Oficiálnych pravidiel alebo práv a povinností Účastníkov a Sponzora v súvislosti so Súťažou, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi provincie Ontário, Kanada a uplatniteľnými kanadskými zákonmi bez toho, aby sa uplatnili akékoľvek pravidlá na výber rozhodného práva alebo kolízne normy (či už normy provincie Ontário alebo ľubovoľnej inej jurisdikcie), ktoré by mali za následok uplatňovanie zákonov akejkoľvek jurisdikcie inej ako provincia Ontário; za predpokladu, že na účastníka z provincie Québec sa v akejkoľvek záležitosti patriacej do jurisdikcie Régie uplatňuje jurisdikcia Régie. Pokiaľ ide o účastníkov z provincie Québec, každý súdny spor týkajúci sa priebehu alebo organizácie tejto Súťaže môže byť predložený na rozhodnutie Régie; akékoľvek spory týkajúce sa udelenia ceny sa môžu podať na Régie iba na účely pomoci stranám dosiahnuť urovnanie sporu. Vzťahuje sa na všetkých Účastníkov: Okrem prípadov, keď to zákon zakazuje, súhlasia Účastníci s tým že: (i) všetky takéto spory, nároky a žaloby budú riešiť individuálne bez toho, aby využili akúkoľvek formu skupinovej žaloby; (ii) všetky nároky, rozsudky a priznané odškodnenia sa obmedzia na skutočne vynaložené náklady, vrátane nákladov spojených s prihlásením do tejto Súťaže, ale v žiadnom prípade sa nebudú vzťahovať na náklady na právne zastúpenie, (iii) za žiadnych okolností nebude mať Účastník právo získať odškodnenie za iné ako skutočne vynaložené náklady a Účastníci sa týmto vzdávajú všetkých práv na nepriame nároky, náhodné, následné a/alebo akékoľvek iné škody, (iv) zriekajú sa akýchkoľvek práv na znásobenie alebo iné zvýšenie škody a (v) neodvolateľne súhlasia s príslušnosťou vyššie uvedených súdov, podľa toho, čo sa vzťahuje na daného Účastníka, a zriekajú sa akéhokoľvek nároku na forum non coniens alebo nedostatku osobnej príslušnosti, ktorý by mohli mať. Pokiaľ ide o Účastníkov zo Spojeného kráľovstva a EÚ, nič v týchto Oficiálnych pravidlách (a) nezakazuje Účastníkom podať žalobu, ktorá vyplýva z týchto Oficiálnych pravidiel alebo v súvislosti s nimi na súdoch svojej domácej príslušnosti; alebo (b) nemá vplyv na zákonné právo na to, aby sa akýkoľvek spor na základe alebo v súvislosti s týmito Oficiálnymi pravidlami riadil právnym poriadkom ich domovskej príslušnosti.

17.        ODDELITEĽNOSŤ. Ak je akékoľvek ustanovenie alebo časť niektorého z ustanovení týchto Oficiálnych pravidiel považované za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné zo zákona, táto časť, ustanovenie alebo časť tohto ustanovenia sa vykladajú v súlade s platným právom tak, aby čo najviac odrážali pôvodné úmysly strán a zostávajúce časti, ustanovenia alebo časti ustanovení, zostávajú podľa potreby v plnej platnosti a účinnosti. Ak by bolo akékoľvek neplatné, nevynútiteľné alebo nezákonné ustanovenie platné, vynútiteľné alebo zákonné, ak by sa ľubovoľná jeho časť vymazala, toto ustanovenie sa uplatňuje so všetkými zmenami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účinnosti tohto ustanovenia. Pokiaľ nie je možná zmena v súlade s predchádzajúcimi dvoma vetami, akékoľvek neplatné, nevynútiteľné alebo nezákonné ustanovenie sa nepovažuje za súčasť týchto Oficiálnych pravidiel a všetky ostatné ustanovenia týchto Oficiálnych pravidiel zostávajú v platnosti.

18.        ZOZNAM VÝHERCOV A OFICIÁLNE PRAVIDLÁ. Ak chcete získať kópiu Oficiálnych pravidiel alebo Zoznamu víťazov odošlite do 30. novembra 2020 žiadosť a ofrankovanú obálku na adresu 2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE™ (uveďte alebo Winners List alebo Official Rules) c/o NHL Interactive CyberEnterprises, LLC,1185 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036. Obyvatelia VT, Kanady, Bulharska, Číny, Českej republiky, Dánska, Fínska, Nemecka, Holandska, Nórska, Ruska, Slovenska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva môžu vynechať poštovné. Oficiálne pravidlá budú počas súťažného obdobia dostupné aj na webovej stránke súťaže.

NHL, štít NHL, slovná ochranná známka a obrázok pohára Stanley Cup, logo súťaže play-off Stanley Cup a logo finále pohára Stanley Cup sú registrované ochranné známky a názvy a logá Stanley Cup Qualifiers , Stanley Cup Playoffs Bracket Challenge a Stanley Cup Championship sú ochranné známky Národnej hokejovej ligy. © NHL 2020. Všetky práva vyhradené.