2020 STANLEY CUP SLUTSPEL GRUPPUTMANING™

OFFICIELLA REGLER

INGET INKÖPSTVÅNG FÖR ATT GÅ MED ELLER VINNA

ANNULLERA DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ELLER BEGRÄNSAT ENLIGT LAG.

 

1.        SPONSOR. 2020 STANLEY CUP SLUTSPEL GRUPPUTMANING™ (“Kampanjen”) som sponsras av NHL Interactive CyberEnterprises, LLC Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036 (the “Sponsor”).

2.        BEHÖRIGHET. För att kunna vinna ett pris (som beskrivs nedan) måste du vara en laglig invånare i de femtio (50) staterna i USA, District of Columbia, Kanada, Bulgarien, Kina, Tjeckiska republiken, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Ryssland, Slovakien, Sverige, Schweitz eller Storbritannien (förutom Nordirland) (”Valbara territorier”) som är minst myndig eller äldre i det juridiska område de bor vid det datum de går med i Kampanjen i jurisdiktionen de framför allt är bosatta (som tillämpligt) vid tillfället för anmälan (varje sådan valbar invånare, som tilläpligt, en ”Deltagare”). Invånare i Finland och Kina är inte berättigade att vinna Perfect Bracket-priset och är endast berättigade att vinna Grand Prize (var och en som beskrivs nedan). Det är gratis att registrera sig och inköp krävs inte för deltagande vid någon tidpunkt under Kampanjen. Endast berättigade Deltagare får tävla om chansen att vinna pris. Alla andra som går med (inklusive lagliga invånare i något annat land eller område än de som är Berättigade kan endast vinna för ärans skull och är inte berättigade att vinna något pris. Kampanjen tas bort där den strider mot lagen. Anställda (däribland, för förtydligande, samtliga nuvarande eller tidigare NHL®-spelare), tjänstemän, styrelseledamöter, representanter och ombud för Sponsor, National Hockey League ("NHL"), NHL:s medlemslag, NHL Enterprises Canada, L.P., NHL Enterprises B.V., NHL Enterprises LP NHL Network US, L.P., BamTech, LLC, ExpandTheRoom, LLC, Smartronix, Inc, någon av sponsorerna (om tillgängligt) och var och en av deras föregående enheters dotterbolag, licensgivare eller prisleverantörer (tillsammans ”Oberättigade enheter”), likaväl som de närmaste familjemedlemmarna (make, föräldrar, syskon och barn) och hushållsmedlemmar (minst tre månader om året, oavsett om släkt eller inte) av var och en är inte berättigade att delta i denna Kampanj.

3.        TIMING. Kampanjen börjar omgående, efter alla sexton (16) platser för slutspel för Stanley Cup® Slutspel 2020 (”Slutspel”) har bestämts och alla seedningar har bestämts och i vilket fall som helst, uteslutande eventuella oförutsedda schemaläggningsändringar, senast kl. 02:00 Eastern Time (”ET”) morgonen efter sista matchen i slutspelen är avklarad (”Slutspelsperioden”). Klockan för Kampanjens hemsida (som definierad nedan) är den officiella klockan för samtliga syften i Kampanjen. Besök och läs Kampanjens hemsida för mer information om det faktisksa start- och slutdatum och tider. Utifall att det uppstår en oväntad schemaändring läggs detta upp på Kampanjens hemsida.

4.        HUR DU GÅR MED.

Anmälan till Kampanjen

Anmälan till Kampanjen består av följande steg: (1) registrering av ett konto på NH.L.com (ett NHL-konto”) inklusive godkännande av de Officiella reglerna. Observera: Deltagare som registrear sig i 2020 Stanley Cup Slutspel Grupputmaning™ och godkänner de Officiella reglerna går automatiskt med i ”NHL-ligan” och (2) slutförande urval av en grupp för slutspel från alla lag i NHL®) som kvalificerats för slutspel genom att välja lag som deltagare tror kommer avancera under slutspelen (”Gruppen”), inklusive svara på bonusfrågor och sedan spara Gruppen genom att följa instruktionerna och trycka på den knapp som förses (steg (1) och (2), ”Anmälan”). Som en del i Anmälningsprocessen ska en Deltagare kunna välja och gå med i en (1) eller fler ytterligare ”Ligor” att delta i och för sådana Ligor ska Deltagaren skapa och skicka in Grupper (eller tilldela en Grupp som redan valts för annan Liga som Deltagaren gått med i) för att gå med i den Ligan (Se Ligan Spel i Sektion 5 av dessa Officiella regler för mer information). (som beskrivs nedan) som inte får lämnas in till någon annan liga för varje Deltagare, med gräns på en (1) grupp per liga som Deltagaren går med i (inklusive NHL-ligan). För att lämna in en Anmälan går du till Kampanjens hemsida som finns på: www.NHL.com/bracket (”Kampanjens hemsida”). Här har Deltagare två alternativ:

Alternativ 1 - Tidig registrering som följs av Val av liga och Avslut och sparande av,Gruppen/Grupperna.

Innan en Deltagare kan gå med i Kampanjen måste denne först ha registrerat ett konto med www.NHL.com (dvs. NHL-konto). Det är gratis att registrera ett konto. Om en deltagare inte redan har ett NHL-konto kan denne registrera ett på Kampanjens hemsida under den tidiga delen av registrering som börjar vid 12:00 (middagstid) (”ET”) den 16 juli 2020 (dvs., när alla lag i slutspelen har varit bestämts), via datorn- endera, genom att klicka på den designerade startknappen på landningsidan eller länken ”skapa konto” överst till höger på sidan eller via mobil, genom att klicka på den designerade startknappen på landningsidan. Följ därefter anvisningarna för att avsluta och lämna in registreringen genom att ange kontaktinformation inklusive, förnamn, efternamn, e-post, lösenord, landskod, postnummer, och favorit- laget (valfritt för deltagare, utanför de 50 staterna i USA och District of Columbia). När ett NHL-konto har registrerats och för att avsluta registreringsprocesssen återgår Deltagaren till hemsidan för Kampanjen, efter alla lag i Slutspelen har bestämts (vilket bestäms med undantag av oförutsedda schemaändringar senast kl. 2:00:00 a.m. morgonen efter sista matchen i slutspelen är avklarad), för att godkänna de officiella reglerna (och därmed automatiskt gå med i NHL-ligan), välja och har gå med i andra ligor enligt önskemål och skickar in (eller tilldela från en annan liga), en (1) gupp till vare liga, som deltagare har gått med i, däribland NHL-ligan, genom att följa anvisningarna, och klicka lämpliga knappar. Observera att första Gruppen som Deltagaren sparat (1) blir den första som skickas in till Kampanjen för NHL-ligan och att Deltagaren har i och med det gått med i Kampanjen och (2) att den sedan kan användas i annan liga eller ligor som väljs.

Alternativ 2 - Den samtidiga registreringen, ligavalet och avsluta/spara Grupp(er):

After alla lag för Slutspel har bestämts (vilket som sagt kommer ske forutom vid oförutsedda schemaförändringar senast senast kl. 2:00:00 a.m. morgonen efter sista matchen i slutspelen är avklarad) kan Deltagaren samtidigt registrera ett NHL-konto (om Deltagaren inte redan har ett) gratis genom att klicka länken ”Registrera konto” och följa samma anvisningarna som beskrevs för alternativ 1 (inklusive godkänna de Offiella reglerna), välja och gå med i Ligan om så önskas och avsluta och skicka in (eller tilldela från annan Liga) en (1) Grupp till varje Liga som Deltagaren har gått med i genom att besöka Kampanjens hmsida och följa anvisningarna och klicka på rätt knapp som finns. Som tidigar nämnts blir den första Gruppen som Deltagaren sparat (1) den första som skickas in till Kampanjen för NHL-ligan och Deltagaren har i och med det gått med i Kampanjen och (2) kan sedan användas i annan liga eller ligor som väljs.

En Anmälan är inte avslutad förrän ett namn har registrerats för denn och alla förutsägelser skickats in genom att spara Gruppen. En Deltagare kan göra ändringar till sparad Grupp genom att ändra sina val och sedan följa anvisningarna och sedan klicka på knappen för att spara igen för att spara respektive Grupp. Den senast sparade Gruppen innan Slutspelens början blir Deltagarens bidrag. Registrering för ett NHL-konto i syfte att delta i kampanjen, tillsammans med resten av anmälan, måste slutföras och skickas in senast en (1) minut innan den första sändningen av omgång 1 i Stanley Cup Playoffs börjar ( “Väljer periodens slutdatum”). Inga ändringar får göras i befintliga parenteser, och inga nya parenteser kommer att accepteras efter stängningsdatum för valperioden. Ett ofullständigt formulär anses inte giltigt för Anmälan i denna Kamapna och kommer inte accepteras.

GRÄNS: EN (1) REGISTRERING OCH MAX EN (1) ANMÄLAN PER PERSON OCH PER MAILADRESS UNDER KAMPANJENS GÅNG OCH EN (1) GRUPP PER LIGA (INKLUSIVE NHL-LIGA). OBS: EN ANVÄNDARENS FJÄRR MÅSTE INLÄMNAS TILL NHL-LAGAN FÖR BESTÄLLNING FÖR ATT BESKRIVAS FÖR DEN PERFEKTA FÄCKET-PRISET (SOM YTTERLIGARE BESKrivs nedan). NÅGRA HÅLLA SOM TILLSÄTTAS I NÅGRA ANDRA LAGA VAR INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR DEN PERFEKTA FÄLLETS PRIS. Ingen får registrera/anmäla sig mer än en gång med hjälp av olika mejladresser och ingen mejladress får användas för att skicka in mer än en (1) Grupp/Anmälan till Kampanjen. Bevis på att en anmälan skickats in anses inte av Sponsorn som bevis på mottagande eller anmälan till. Försök till att skicka in annat anmälningsformulär för Kampanjen än det som beskrivs här kommer ogiltigförklaras och diskvalificieras. Anmälningar från samma person och/eller mejladress i störra antal än vad som nämns häri diskvalificeras. Alla försök av en Deltagare att använda flera mejladresser kommer diskvalificeras. All användning av robot, repeterande, automtiserad, programmerad eller liknande metoder för anmälning kommer ogiltigförklara samtliga anmälningar för den Deltagaren. Anmälningar som är ofullständiga, sena, förkortade eller korrupta kommer ogiltigförklaras och kommer inte accepteras. Samtliga anmälningar blir Sponsorns ägodelar vid mottagande och kommer inte tillkännages eller returneras.

5.        HUR MAN SPELAR.

Allmänna regler: En deltagare deltar i Kampanjen genom att fylla i och spara en (1) Grupp (eller Andrapisgrupp, i förekommande fall) som förutsäger lagen som deltagaren tror kommer att gå vidare i varje tillämplig omgång i slutspelet (vardera en ”Serie”) som kulminerade med det team som deltagaren tror kommer att vinna Stanley Cup®-mästerskapet och bli 2020 Stanley Cup®-mästaren. För att avsluta en Grupp, krävs att en deltagare förutsäger det vinnande laget av varje bäst-av-sju-spelar i seriens uppsättning (var och en i sig en ”Serie”) i varje Omgång. Sammanlagt är det fyra (4) Omgångar. Av den anledningen gör varje Deltagare en Grupp genom att först föutse de vinnande lagen i varje Serie i den första Omgången och sedan den andra, tredje och fjärde Omgången i den ordningen. OBS: För att redogöra för årets Playoffs-format kan ett lags placering inom andra omgången flytta baserat på frön från alla lag du har valt eftersom det högsta kvarvarande fröet kommer att spela det lägsta kvarvarande fröet i varje konferens, med de andra två kvarvarande frönna möte i den andra serien. Se överblick över format för Slutspel nedan för mer detaljerad information. För varje lag som vinner som valts ut korrekt får Deltagaren en bestämd poängmängd (”Baspoäng”), beroende på vilken Omgång som spelas. Ju senare Omgången ju mer poäng som en Deltagare tjänar för att ha valt ut rätt vinnande lag i den Omången. Dessutom endast i den första omgången en Deltagare tjäna bonuspoäng (”Bonuspoäng”) genoma att svara rätt på bonusfrågor för varje Serie i den första Omgången så länge den Deltagaren också forutsätt rätt lag som vinnare i den Serien. Svar på varje bonusfråga kan anges enligt hänvisning i gruppen. Om en Deltagare svarar rätt på bonusfrågan för den Serien men inte förutsett rätt vinnande lag för den seien kommer inte Deltagaren få bonuspoäng för den Serien. OBS: För att vara berättigad till Perfect Bracket-priset (som beskrivs nedan) måste svaret på alla bonusfrågorna i första omgången också vara korrekta. Se poängdelen nedan för mer detlajerad information om hur poäng beräknas. Lika resultat kommer avgöras med hjälp av reglerna för utslagsfrågor nedan och av den anledningen kommer Deltagaren också behöva sbara på en (1) utslagsfråga i och med att hen gör färdigt.

En Deltagare måste lämna in sina förutsägelser för varje tillämplig runda - genom att spara en fullbordad Grupp (inklusive svara på utslagsfrågorna och bonusfrågan för varje Omgång i en Serie) vid "Slutdatumet för Urvalsperiod" vid "Slutdatum för Urvalsperiod". Deltagare kan göra ändringar till Grupp (genom att föra passande ändringar) innan Slutdatum för där tillämpligt. Gäller från och med kl 19.00 ET att alla Anmälningar till Kampanjen kommer låsas vid slutet av Urvalsperiodens slutdatum och att inga nya Grupper eller ändringar kan göras för sparade grupper. Gäller från och med kl 19.00 ET att inga ändringar kan göras för sparade grupper vid slutet av Urvalsperiodens Slutdatum.

Mål:        Syftet med Kampanjen är att ta hem så många poäng som möjligt under Slutspelen. Den Deltagare med högsta poäng bland alla berättigade Deltagare i Kampanjen som har högst poäng efter vid Slutspelens avslut vinner Förstapris (som beskrivs vidare nedan) efter att ha använt bindbrytningsreglerna nedan i händelse av poäng. I händelse av att en deltagare har skapat och skickat in ett perfekt fäste i NHL League (var och en "Perfect Bracket") varigenom han / hon har tjänat alla möjliga poäng i kampanjen genom att korrekt förutsäga resultatet av alla spel under slutspelet och genom att korrekt genom att besvara alla bonusfrågor i den första omgången kommer han / hon vara berättigad att vinna Perfect Bracket-priset i väntan på verifiering av behörigheten (som beskrivs nedan). Alla priser som kan delas ut förklaras ytterligare nedan.

Överblick över format för Slutspel: Efter att de kvalificerade lagen bestämts börjarslutspelen med åtta (8) lag i Eastern Conference och åtta (8) lag i Western Conference. Det är fyra (4) Omgångar under Slutspelen. I varja omgång spelar slutspelslagen mot varandra i Serien (alltså, bäst av sju matcher), med varje serie med två (2) slutspelslag som spelar mot varandra. I varje serie är det första NHL®-laget som vinner fyra (4) matcher mot det motsatta NHL®-laget det vinnande laget i den serien och kommer att gå vidare till nästa omgång. I varje efterföljande omgång av slutspelet kommer det högsta kvarvarande fröet i varje konferens att möta det lägsta kvarvarande fröet, det näst högsta kvarvarande fröet i varje konferens står inför det näst lägsta kvarvarande fröet, etc. De första tre Omgångarna – den 1:a Omgången, 2:a Omgången och Finalen (dvs 3:e Omgången) – spelas inom varje Konferens för att avgära Konferensvinnaren. Eastern Conference-vinnren spelar sedan mot Western Conference-vinnaren för mästerskapet i Stanley Cup® Finalen (dvs. den fjärde och sista Omgånen i Slutspelen) och efter det blir laget belönat med Stanley Cup®-trofén som mästare i 2019-2020 NHL® hockeysäsong.

I 1:a Omgången spelar de åtta (8) lagen som kvalificerat sig till Slutspelen inom vardera Konferens mot varandra i fyra (4) Seriesammansättningar baserat på Seedning enligth följande: två sammansättnignar av 1.a mot 4.e och två sammansättningar av 2:a mot 3:e. Till exempel så spelar Wildcard-laget med lägsta poäng mot laget som vann Divisionen (det lag som har högst totala poäng i Konferensen) i 1:a Omgången och den andra Wilcard-laget spelar mot den andra Divisionsvinnaren. Då det är två Konferenser så är det åtta (8) Serier totalt i 1:a Omgången. Vinnarlaget i varje Serie från 1:a Omgången avancerar tll 2:a Omgången. Eftersom det är är fyra (4) lag kvar i varje Konferens är det två (2) Seriesammasättningar inom varje Konferens i 2:a Omgången (och därför fyra (4) totalt). Vinnarlagen i 2:a Omgången avancerar till 3:e Omången (Konferensfinalerna) och där spaler de två (2) återstående lagen i varje Konferens mot varandra så att det totalt är två Seriesammansättningar i Omgången. Vinnarlaget i 3:2 Omgången – dvs Eastern Conference-vinnaren och Western Conference-vinnaren – avancerar till Stanley Cup® Finalen (4:e Omgången). I 4:e Omgången är det endast en Serie. Vinnaren i Stanley Cup® Final blir Stanley Cup®-mästare 2020. I 1: a omgången, 2: a omgången och 3: a omgången (konferensfinalen) utses det högfröade laget som hemmalaget i spel 1, 2, 5 och 7. Det lägsta fröna laget kommer att utses till hemmalaget. i spel 3, 4 och 6. I Stanley Cup-finalen utses laget med den högre ordinarie säsongpoängprocenten som hemmalaget i spel 1, 2, 5 och 7. Laget med lägre säsongpoängprocent kommer att utses till hemmalaget i spel 3, 4 och 6.

Poäng: Det finns två (2) sätt en Deltagare kan samla poäng på under Kampanjens gång: Baspoäng och Bonuspoäng. Från alla mottagna bidrag kommer varje potentiell vinnare av Kampanjen att bestämmas utifrån en sådan deltagares förmåga att använda sin skicklighet och kunskap om hockey i allmänhet och NHL i synnerhet för att samla flest poäng under Kampanjperioden.

Baspoäng: En Deltagare måste ha gissat rätt vinnare av Serien för att ta hem Baspoäng. Baspoäng per korrekt förutsägelse/urval per serie i de olika Omgångarna visas nedan:

1:a Omgång: Samla 10 poäng för varje korrekt förutsägelse för Serievinnare. Observera: Poäng i

2:a Omgång:        Samla 25 poäng för varje korrekt förutsägelse för Serievinnare.

3:e Omgång - Conference Finals:        Samla 50 poäng för varje korrekt förutsägelse för Serievinnare.

4:e Omgång - Stanley Cup® Final:        Samla 100 poäng för varje korrekt förutsägelse för Stanley Cup® Final Series sammansättning (dvs. vinnaren av Stanley Cup®¨2020).

Utifall att Serien inte tar plats enligt schema (om det ställs in eller skjuts upp osv.) ges inga poäng för de Serierna.

Bonuspoäng: För varje Serie i 1:a Omgång kommer det ställas en (1) bonusfråga. Bonusfrågan för varje Serie i 1:a Omgången är följande: Deltagaren måste gissa hur många matcher som kommer spelas i den Serien. Om Deltagaren svarar rätt på bonusfrågan för en viss Serie så får Deltagaren tre (3) Bonupoäng så länge Deltagaren i fråga även förutsade rätt vinnare för den Serien. Till exempel så finns det åtta (8) bonusfrågor att svara på i första Omgången då det är åtta (8) Slutspelsserier (en per Serie). En Deltagare kan alltså samla på sig så mycket som tjugofyra (24) Bonuspoäng i 1:a Omgången (genom att svara rätt på varje bonusfråga och gissa rätt på varje Serievinnare). Om en Deltagare inte förutsett rätt vinnanre för en Serie men har svarat rätt på bonusfrågan för den Serien får inte Deltagaren bonuspoäng för den Serien. Deltagare måste svara på bonusfrågan för varje Serie i 1:a Omgång när de gör färdigt och sparr Gruppen innan de Urvalsperiodens slutdadatum. En Deltagare kan ändra sina svar på bonusfrågorna innan Urvalsperiodens Slutdatum genom att gära lämpliga ändringar och spara respektive Grupp igen men när Urvalsperiodens Slutdatum väl kommer blir svaren låsta och kan inte ändras igen.

Perfekt Bracket Scoring: En Perfect Bracket är 404 poäng. För att ha en perfekt konsol måste du korrekt förutsäga det vinnande NHL®-teamet i varje serie och svara korrekt på alla de första frågorna i den första omgången före valperioden. I händelse av att en eller flera serier inte inträffar som schemalagda av någon anledning (t.ex. hälso- och säkerhetsskäl), och ett verkligt Perfect Bracket på totalt 404 poäng inte kan inträffa kommer Perfect Bracket-priset (som definieras nedan) ogiltigt. och kommer inte att tilldelas.

Spelliga: Förtydligande, när en Grupp skapas så innebär den första Gruppen en Deltagare skapar automatiskt deltagande i Kampanjen på en individuell basis i NHL-ligan. Förutom att delta i Kampanjen på individuell basis i NHL-ligan, kan varje Deltagare också delta i ytterligare grupp- eller ligaspel (varje sådan grupp eller liga, en ”Liga”; för tydlighetens skull kommer NHL-ligan också att utgöra en liga) genom att antingen skapa sin egen liga eller genom att gå med i en annan liga som redan har skapats av en annan Deltagare eller av en NHL-medlemsklubb eller NHL-partner. Ligor kan vara allmänna eller privata. Deltagare i en viss Liga tävlar mot varandra genom att antingen (a) använda samma Grupper (och därmed samma val) som sådana Deltagare lämnar in för att komma in i en annan liga (inklusive NHL-ligan), och de fallen är Deltagaren "tilldelad Gruppen från en sådan annan Liga för att fungera som samma Grupp för den nya Ligan som Deltagaren just gått med i; eller (b) skapa och skicka in en ny Grupp bara för den specifika Ligan. För tydlighetens skull, om en Deltagare först ansluter sig till en annan liga än NHL-ligan, kommer den första Gruppen som skickas in av varje Deltagare överlämnas till både NHL-ligan och Ligan som Deltagaren just gick med (även om Deltagaren kan ändra vardera Grupp före Urvalsperiodens slutdatum). Deltagaren med högsta poäng inom en viss Liga kommer bli den Ligans vinnare.

Observera att endast NHL-ligan är den officiella ligan för Kampanjen. Generellt är deltagande i andra Ligaspel bara för ärans skull och deltagarna kommer inte att ha rätt till några priser på grund av att de har den högsta poängen i en viss Liga. Men en NHL-partner och NHL-medlemklubb kan tilldela sitt eget pris till en given Liga som etablerats av den partern (och sådan Liga eller en ”Partner liga” eller en ”Klubb liga” som tillämpligt). I sådan Partner- eller Klubbliga sponsrar NHL-partnern eller NHL-medlemsklubben som driver en sådan Liga prisvärdesmöjligheten, och som sådan är deltagande i en sådan Liga underlagt sina egna respektive regler (inklusive prisvillkor) som måste accepteras av Deltagare som vill delta i någon sådan Partner- eller Klubbliga innan hen spelar. Alla sådana priser som kan vinnas i en Partner- eller Klubbliga är helt separata från priset tilldelat av sponsorn under denna Kampanj och för att undvika tvivel kommer Sponsorn inte att dela ut något pris som vid vint av en viss Liga (inklusive någon Partner- eller Klubbliga) måste en deltagare vara vinnaren i Kampanjen (dvs. NHL-ligan) för att vara berättigad till sponsorprissättning enligt de officiella reglerna.

Innan en Deltagare kan skicka in en Grupp som bidrag i Kampanjen blir Deltagaren först ombedd att gå med i Ligan. Som standard (när man registrerar sig och godkänner de Officiella reglerna före Slutdatum för Urvalsperiod) ansluter sig en Deltagare automatiskt till NHL-ligan, och oavsett vilken annan Liga som valts, kommer den första Grupp som skickas in av varje Deltagare automatiskt att skickas in som dennes inträde i Kampanjen som en del av NHL-ligan. Deltagaren kan sedan göra den Grupp som skickats in till NHL-ligan att fingera so Deltagarens Grupp för varje Liga som Deltagaren går med i. Alternativt kan Deltagaren skapa en ny Grupp för en (1) eller fler andra Ligor som Deltagaren går med i, eller Deltagaren kan blanda och matcha genom att skapa nya Grupper för vissa ligor och tilldela dessa parenteser till andra ligor, så länge som det inte finns mer än en (1) Grupp för varje liga som Deltagaren har anslutit sig till. Deltagande i Ligan (annat än den Officiella NHL-ligan) är valfritt och påverkar inte på något sätt chanserna att vinna Kampanjen).

6.         GODKÄNNANDE AV OFFICIELLA REGLER, SPONSORNS BESLUTSBINDNING. Deltagande i Kampanjen utgör ett fullständigt och ovillkorligt avtal och godkännande av dessa Officiella regler av deltagaren. Genom att delta i Kampanjen godkänner varje Deltagare att denne är bunden av de Officiella reglerna, såväl som Sponsrarens beslut som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden.

7.         URVAL AV VINNARE. Kl. 16:00 ET den femte arbetsdagen efter avslutad Kampanj (som kommer att inträffa när sista matchen spelats i slutspelet), den (1) deltagaren som har högst poäng bland alla berättigade deltagare i Kampanjen och den (1) Deltagaren som har topppoängen bland alla berättigade deltagare Kampanjen (var och en efter att ha tagit del i alla utslagsfrågor i enlighet med utslagsreglerna nedan) kommer att bestämmas av sponsors representanter belägna vid NHL kontor i New York, NY, för att vara de potentiella vinnarna av Kampanjen .

Den deltagare som har den högsta poängen (dvs. första platsen) i slutet av Kampanjperioden bland alla berättigade Deltagare är den totala vinnaren av Kampanjen (sådan Deltagare, ”förstaprisvinnare”) och kommer att tilldelas ett (1) Förstapris och den deltagare som har den högsta poängen (dvs första plats) i slutet av Kampanjperioden bland alla berättigade Deltagare är den totala vinnaren. Det kommer alltså finnan en (1) Förstaprisvinnare. Oavgjort resultat kommer styras av utslagsreglerna som finns nedan. Alla Deltagare måste svara på utslagsfrågorna som är tillämpliga när förutsägelserna skickas in. Tilldelning av priser sker under villkoren i dessa Officiella regler, inklusive bekräftelse av en potentiell vinnares behörighet och efterlevnad av dessa Officiella regler (inklusive anmälningsförfaranden).Oddsen för att vinna beror på antalet personer som deltar i Kampanjen, plus varje Deltagares förmåga att i hans eller hennes kunskap om lagen som deltar i Slutspelet och i välja ut vad som behövs för att förutsäga vinnande lag på olika tidpunkter under slutspelet. Det är en gräns på ett (1) pris per Deltagare.

8.        UTSLAGSREGLER. Om fler än en (1) Deltagare får förstallatsen i antingen Kampanjen kommer respektive utslagsfrågor att användas för att bestämma förstaprisvinnaren som tillämpligt. Utslagsfrågorna ska endast användas i utslagssyfte och ska inte vara för något annat i koppling till Kampanjen eller Kampanjen för andrarpisgrupp. Samtliga Deltagare måste skicka in ett svar till de tillämpliga utslagsfrågorna när urvalet skickas in. 

Utslagsregler för förstaprisvinnare: Om det blivit lika mellan flera Deltagare för förstaplats när Kampanjen nått sitt slut blir den Deltagare som svarat rätt på utslagsfrågan (dvs. frågan som har att göra med att gissa antal mål som gjorts i Stanley Cup® finalen) bli få första plats (alltså bli förstaprisvinnare). Om fler än en (1) Deltagare svarar ätt på utslagsfrågan hålls en slumpmässig dragning mellan de Deltagare som korrekt svarat på frågan som avgör förstaprisvinnaren. Om ingen av dessa Deltagare svarat rätt på utslagsfrågan så blir den Detlagare som är närmast (antingen över eller uner) det rätta svaret förstsprisvinnare. Om mer än en (1) av dessa deltagare har svar som är lika nära det korrekta svaret (antingen över eller under), kommer en slumpmässig dragning att hållas bland alla sådana D eltagare för att bestämma första platsvinnaren.

Alla återstående Deltagare som var lika för den högsta poängen i samband med Kampanjen men som inte valts ut till förstaprisvinnare (dvs förlorade utslagningen) är inte kvalificerade för att vinna ett pris.

Perfect Bracket Winner Tiebreaker-regler: En bandbrytare gäller inte den perfekta Bracket Winner. Om flera berättigade deltagare har uppnått en perfekt bracket, kommer Perfect Bracket-priset (som beskrivs nedan) delas lika mellan alla tillämpliga Perfect Bracket-vinnare.

9. MEDDELANDE TILL VINNARE. Varje potentiell vinnare måste följa alla villkor i dessa Officiella regler. Att vinna (och få ett pris) är beroende av att alla krav uppfylls, inklusive kraven i detta avsnitt. Varje potentiell vinnare kommer att meddelas via e-post, baserat på den information som ges vid registreringen för ett NHL-konto, inom fem (5) arbetsdagar efter Kampanjens slut. Inom sju (7) dagar efter att ha meddelats, måste varje sådan vinnare fylla i, underteckna och returnera all begärd dokumentation, inklusive, men inte begränsat till, en utfärdad behörighet, publicitetsfrisläppande (utom när det är förbjudet enligt lag) och ansvarsavtal tillsammans med ett skatteformulär W9 eller W-8BEN (om tillämpligt, för invånare i USA eller Kanada) eller annat skatteformulär (som är tillämplig för potentiell vinnares respektive bostadsområde) (tillsammans, Frisläppningsformulär ”). Dessutom, med avseende på en potentiell kanadensisk vinnare, innan den personen förklaras som en verklig vinnare kommer den personen också att behöva svara rätt på , utan mekanisk eller annan hjälp, Sponsors matematiska, färdighetstestande fråga som kommer att utgöra en del av vinnarens Frisläppningarformulär. När Sponsorn i god tid mottagit frisläppningsformulär och bekräftelse av en potentiell vinnares berättigande att delta i denna kampanj och/eller Kampanjen för andrarpisgruppen (inklusive bekräftelse av att en potentiell kanadensisk vinnare har svarat rätt på frågan om färdighetstest), i tillämpliga fall, då vinnaren ska vara en bekräftad vinnare och tilldelas ett pris med förbehåll för och i enlighet med avsnitt 10 nedan. Om (a) en potentiell vinnare inte kan nås av någon anledning efter två (2) försök baserat på informationen som anges i Anmälan, (b) en potentiell vinnare inte följer ovanstående eller inom någon av de nämnda tidsperioderna, ( c) en potentiell vinnare misslyckas med att i rätt tid returner till sponsorn fullständigt ifyllda och genomförda frisläppningsformulär, (d) en potentiell vinnare inte kan eller inte på annat sätt följer dessa Officiella regler, (e) en potentiell vinnare befinns vara oberättigad att vara med i denna Kampanj i förekommande fall baserat på bostad eller dylikt, (f) en potentiell kanadensisk vinnare misslyckades med att besvara eller har felaktigt besvarat frågan om färdighetstest, (g) en potentiell vinnare avvisar att få priset av någon anledning, eller (h) ett potentiellt vinnares pris återlämnas som inte kan levereras, i varje sådant fall kommer en sådan potentiell vinnare att diskvalificeras, och en alternativ potentiell vinnare kan väljas (efter sponsorns eget gottfinnande) från alla kvalificerade kampanjbidrag eller från Andrarpisgrupp, i tillämpliga fall, mottagna genom att tilldela det tillämpliga priset till den berättigade deltagaren med nästa högsta poäng under förutsättning av tillämpningen av utslagsreglerna som anges ovan. Sponsor ansvarar inte för dokument som inte mottagits inom den erforderliga tidsramen.

10.         PRIS.

Det finns ett (1) Grand Prize och ett (1) Perfect Bracket-pris tillgängligt att vinna i denna kampanj.

Den bekräftade förstaprisvinnaren i Kampanjen kommer att få ett (1) Förstapris enligt följande.

Ett (1) Förstapris - Förstapriset består av en (1) NHL-eventpaket värderat upp till 6 000 dollar och inkluderar (i) två (2) biljettter (sittplatser bestäms av Sponsor) för Förstaprisvinnaren och dennes gäst (”Gäst”) för att vara närvarande under ett (1) NHL-event som vinnaren väljer.

Ett (1) Grand Prize - Grand Prize består av 1 000 USD för NHLShop.com eller NHL Shop.ca varje år under totalt tio (10) år i rad, i form av ett presentkort, presentkod eller annat leveransform som bestäms av sponsorn baserat på vinnarens plats. Presentkort, presentkod eller annan leveransform är underlagt respektive villkor. Schema för den årliga prisutdelningen som ska tillhandahållas till första prisvinnaren efter vinnarverifiering. V Ungefärligt detaljhandelsvärde (”ARV”) för Grand Prize är 10 000 USD. Ett (1) Perfect Bracket-pris - Perfect Bracket-priset består av en engångsbetalning på 1 000 000 USD som ska tillhandahållas i form av en check eller annan leveransform som bestäms av Sponsor baserat på vinnarens plats. I händelse av att det finns mer än en (1) kvalificerad Perfect Bracket-vinnare, ska Perfect Bracket-priset delas jämnt mellan alla kvalificerade Perfect Bracket-vinnare. Information om prisutdelning som ska tillhandahållas till vinnare efter vinnareverifiering.

När man antar Grand Prize och / eller Perfect Bracket-priset är varje prisvinnare ansvarig för alla respektive federala, statliga, län, provinsiella, lokala och alla andra skatter (inklusive inkomst och källskatt, i förekommande fall). Sponsor får inte ha någon skyldighet eller ansvar om ett pris, eller någon del därav, inte kan tilldelas på grund av förseningar eller avbrott på grund av Guds handlingar, naturkatastrofer, terrorism, väder eller någon annan händelse som ligger utanför sponsors rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, händelser eller omständigheter som kan påverka folkhälsa eller säkerhet (t.ex. epidemier, pandemier eller utbrott av smittsam sjukdom, karantän, nationella, regionala eller nödsituationer eller katastrofkatastrofer).

Den totala ARV för alla priser (dvs ett Grand Prize och ett Perfect Bracket Prize) är ungefär 1 010 000 USD.

ARV av alla priser är i amerikanska dollar. Alla detaljer och andra restriktioner för pris som inte specificeras i dessa Officiella regler kan anses vara enligt Sponsorns egna gottfinnande. Det faktiska värdet på alla priser som tilldelats under denna kampanj eller i den andra chansen-bracket-kampanjen kan vara lägre eller högre vid tidpunkten för dess uppfyllande, och någon skillnad mellan det verkliga värdet och det angivna ARV (om det verkliga värdet är lägre än angivet ARV) kommer inte bli belönad. Priser kan inte flyttas över och kan inte lämnas tillbaka och måste accepteras som de levereras. Ifall vinnaren inte accepterar, inte tar ut och/eller inte använder någon del av priset ska den delen anses förbrukad och kommer inte ersättas. Sponsor förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ersätta ett pris (eller del därav) med ett annat pris (eller del därav) av lika eller större värde, vare sig det beror på att ett pris eller priskomponent inte är tillgängligt eller av någon annan anledning. Varje vinnare är ensam ansvarig för alla tillämpliga federala, statliga, län, provinsiella, lokala och eller andra tillämpliga skatter i alla tillämpliga jurisdiktioner (inklusive inkomst och källskatt, i tillämpliga fall) och eller andra kostnader och utgifter i samband med att denne accepterar, löser in och eller använder ett pris som inte specifikt listas här som en del av respektive pris.

ARV för alla priser är i amerikanska dollar. All information och andra begränsningar av priser som inte specificeras i dessa officiella regler kommer att bestämmas av sponsorn efter eget gottfinnande. Det faktiska värdet på alla priser som tilldelas under denna kampanj kan vara lägre eller högre vid tidpunkten för dess genomförande, och någon skillnad mellan det verkliga värdet och det angivna ARV (om det verkliga värdet är lägre än angivet ARV) kommer inte att tilldelas. Priser är inte överförbara, återbetalas inte och måste accepteras som tilldelade. Varje del av alla priser som inte accepteras eller inte krävs och / eller oanvändas av respektive vinnare kommer att förverkas och kommer inte att ersättas. Sponsor förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ersätta ett pris (eller del därav) med ett annat pris (eller del därav) av lika eller större värde, vare sig det beror på att ett pris eller priskomponent inte är tillgängligt eller av någon annan anledning. Varje vinnare är ensam ansvarig för alla tillämpliga federala, statliga, län, provinsiella, lokala och / eller andra tillämpliga skatter i alla tillämpliga jurisdiktioner (inklusive inkomst och källskatt, i tillämpliga fall) och / eller andra kostnader och utgifter i samband med att acceptera, lösa in och / eller använda ett pris som inte specifikt listas här som en del av respektive pris.

11.        PUBLICITET. Där det är tillåtet enligt lag utgör deltagande i Kampanjen varje vinnares samtycke till Sponsors och dess dotterbolag, agenter eller anslutna tredje parts användning av vinnarens namn, bild, fotografi, röst, åsikter och eller hemstad och stat eller land, distrikt eller provins för reklamändamål i alla medier som nu är kända eller nedan utformade, över hela världen, utan ytterligare betalning eller övervägande, meddelande, granskning eller godkännande. Där det inte är tillåtet enligt lag måste Sponsor och dennesdotterbolag eller tredje part be om vinnarens separata medgivande för sådan publicitet.

12.         FRI SLÄPP; SKADEERSÄTTNING; AVSÄTTNING AV GARANTI. Genom att delta i marknadsföringen (inklusive Kampanjen för Andrarpisgrupp), samtycker alla deltagare för evigt och oåterkalleligt att släppa och hålla oskadliga var och en av de icke berättigade enheterna och var och en av deras respektive officerare, direktörer, guvernörer, medlemmar, partners, partnerskap, rektorer, ägare , anställda, volontärer, representanter, agenter, dotterbolag (tidigare, nuvarande och framtida), närstående enheter, efterträdare och tilldelar (kollektivt ”Released Parties”) från allt ansvar för förlust, skada, skada, skada, kostnad eller utgifter av vilken slag som helst (inklusive advokatsavgifter) (kollektivt, "Förluster;"), som kan inträffa i samband med (a) kampanjen, den andra chansen-bracket-kampanjen eller någon del av något av ovanstående, inklusive inträde eller deltagande i kampanjen, (b) leverans, besittning, godkännande och / eller användning eller missbruk av något pris eller komponent därav, eller (c) deltagande i någon kampanjrelaterad d-aktivitet, aktivitet relaterad till Kampanjen för Andrarpisgrupp, eller prisrelaterad aktivitet, inklusive någon annan orsak, tillstånd eller händelse utanför någon kontroll över någon av de släppta parterna. Genom att delta i denna Kampanj samtycker varje deltagare, i den utsträckning som tillåts enligt lag, till att ersätta och hålla oskadade de frisläppta parterna från och mot alla skador, förluster, kostnader och utgifter ( inklusive belopp som betalats i avveckling och rimliga advokaters avgifter) som uppstått av någon av de frigjorda parterna i samband med eventuella krav från tredje part, krav, ansvar, kost, förfarande eller handling som uppstår till följd av (i) överträdelse eller påstådd överträdelse av alla framställningar, garantier eller överenskommelser från deltagaren nedan, eller (ii) deltagarens besittning, användning eller missbruk av pris eller delar därav. Varje Deltagare medger härmed att de frigjorda parterna varken har gjort eller är ansvariga för någon garanti, representation eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, i själva verket eller i lag, relativt någon av de priser (eller komponenter därav) och att varje pris tillhandahålls "som det är" utan garanti av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, friskriver de frisläppta parterna härmed alla sådana garantier, inklusive men inte begränsade till, de underförstådda garantierna om försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte och / eller icke-överträdelse.

13.        ALLMÄNNA VILLKOR. Alla beslut som Sponsorn tar i anknytning till Kampanjen (inklusive Kampanjen för Andrarpisgruppen) ska vara bindande och slutliga i alla avseenden. Sponsor förbehåller sig rätten att avsluta, avbryta, stänga av och / eller ändra kampanjen eller kampanjen för andra chansen (med godkännande av Régie (enligt definitionen nedan), som krävs enligt Regies regler och förordningar), om ingripande omständigheter garanterar, enligt Sponsors ensamma gottfinnande bedömning, på grund av bedrägeri, virus eller andra tekniska problem som skadar administrationen, säkerheten eller korrekt spel av kampanjen eller kampanjen för andra chansen (i förekommande fall), eller av något annat skäl, inklusive men inte begränsad till, händelser eller omständigheter utanför Sponsors kontroll. I sådant fall förbehåller sig Sponsorn rätten att tilldela ett pris bland de behöriga bidrag som erhållits fram till tidpunkten för uppsägning, avbokning, avstängning och eller ändring. Sponsor förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera alla individer som den finner att manipulerar med anmälningsprocessen eller driften av kampanjen eller kampanjen för andra chansen, eller att agera i strid med dessa officiella regler eller på ett osportsligt eller störande sätt . Alla försök av någon person att medvetet undergräva den legitima funktionen av kampanjen eller kampanjen för andra chansen, kan vara ett brott mot straffrättslig och civilrätt, och om ett sådant försök görs, förbehåller sponsorn sig rätten att begära skadestånd från någon sådan person. till fullo tillåten enligt lag. Sponsors underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa officiella regler ska inte utgöra ett avstående från den bestämmelsen eller bestämmelsen. I händelse av tvist om ägaren av en post, kommer ansökan att anses ha lämnats in av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress från vilken posten görs. Den "auktoriserade kontoinnehavaren" definieras som den fysiska personen som tilldelas en e-postadress av en Internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation som är ansvarig för att tilldela e-postadresser eller domänen som är kopplad till den skickade e-postadressen. En potentiell vinnare kan bli ombedd att ge sponsorn eller dess mottagare ett bevis på att den potentiella vinnaren är den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som är associerad med den vinnande posten. Om en tvist inte kan lösas kommer ansökan att anses vara oberättigad, och en alternativ potentiell vinnare kan väljas efter Sponsors enkilda bedömning (i enlighet med avsnitt 9 ovan). Denna kampanj (inklusive Kampanjen för Andrarpisgrupp) sponsras eller administreras inte av någon av de andra icke-berättigade enheterna utom för sponsor. Eventuella frågor, kommentarer eller klagomål angående Kampanjen bör riktas till sponsorn (med undantag för invånare i Québec som, som anges nedan, kan adressera klagomål till Régie des alcools, des Coursen et des jeux (“Régie") för alla frågor inom Régie).

14.        ANSVARSBEGRÄNSNINGAR. Utan att begränsa något som anges i avsnitt 12 eller 13 § i dessa officiella regler, ska frigjorda parter inte ha någon skyldighet, ansvar eller ansvar, inklusive någon skyldighet eller ansvar att dela ut ett pris till deltagarna, med avseende på: (a) bidrag som lämnas in genom användningen av robotar eller automatiserade enheter / datorprogram eller annan icke-mänsklig mekanism, enhet eller enhet; (b) Anmälningar som överstiger den angivna inträdesgränsen; (c) Bidrag som är oläsliga, sena, förfalskade, förstörda, förlorade, felplacerade, stulna, felaktiga, manipulerade, ofullständiga, raderade, skadade, förvirrade, förändrade eller på annat sätt inte i överensstämmelse med eller i strid med dessa Officiella regler, oavsett om de orsakats av någon utrustning eller programmering som är kopplad till eller används i Kampanjen eller i Kampanjen för Andrapisgrupp eller av någon annan anledning utanför Released Parties kontroll; (d) alla tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid skapandet, inlämningen, överlämnandet eller behandlingen av bidrag i Kampanjen inklusive tekniska eller mänskliga fel i samband med kampanjwebbplatsen och eller webbhotellet därav; (e) Bidrag, prisanspråk eller aviseringar som inte tas emot av den avsedda mottagaren på grund av överföring, tekniska, dator- eller mänskliga fel eller fel av något slag, inklusive eventuella inlägg, prisanspråk eller meddelanden somär försenade, feldirigerade eller ej levererade till följd av något fel eller problem med tillgängligheten, funktionaliteten, användbarheten eller användningen av nätverk, server, ISP, webbplats (inklusive marknadsföringswebbplatsen), dator, internetuppkoppling, handhållen mobil enhet eller annan utrustning eller anslutning som används i samband med kampanjen eller med den andra chansen Bracket-kampanjen; (f) förändringar i en deltagares inträdesinformation som påverkar möjligheten att kontakta en sådan deltagare; (g) typografiska fel i kampanjen eller i reklammaterialet för den andra chansen Bracket; (h) avbokningar och / eller förseningar eller förändringar av något företag eller andra personer som tillhandahåller någon av delarna av priset på grund av skäl som inte är kontrollerade av någon av de släppta parterna; (i) eventuella avbrott / uppskjutande / annullering av kampanjen eller kampanjen för andra chansfästen; (j) mänskliga misstag; felaktig eller felaktig transkription av postinformation; (k) alla tekniska funktionsfel i dators online-system, dateringsmekanism, datorutrustning, programvara eller internetleverantör som används av någon av de släppta parterna eller av deltagaren; (l) avbrott eller oförmåga att få åtkomst till Kampanjen, alla kampanjerelaterade webbsidor eller någon online-tjänst via Internet på grund av problem med hårdvara eller mjukvarukompatibilitet; (m) eventuella skador på deltagarens (eller tredje persons) dator och / eller dess innehåll relaterat till eller härrörande från någon del av Lampanjen (n) eventuella förlorade / försenade dataöverföringar, utelämnanden, avbrott, defekter; (o) och eller andra fel eller fel, även om de orsakats av vårdslöshet från någon eller flera av de släppta parterna; och eller (p) om ett pris, eller någon del därav, inte kan tilldelas på grund av förseningar eller avbrott på grund av Guds handlingar, naturkatastrofer, terrorism, väder eller någon annan händelse som ligger utanför Sponsors rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till, händelser eller omständigheter som kan påverka folkhälsa eller säkerhet.

15.        SEKRETESS. Information som samalts in från Deltagare går under Sponsors Sekretesspolicy som finns på http://www.nhl.com/info/privacy-policy. Deltagare som bor utanför USA underrättas om att personlig information som samlas in lagras på servrar belägna i USA och kan vara tillgängliga för USA: s. brottsbekämpning, domstolar och andra statliga institutioner i enlighet med USA:s lagar. Genom att delta kommer Sponsorn att samla in, använda och distribuera personlig information om Deltagarna: (i) för att administrera och köra Kampanjen inklusive anmälan och bekräftelse av vinnare och att uppfylla priser; (ii) att kontakta deltagare som valde att ta emot ytterligare nyheter och information från NHL, dess medlemslag och eller dess affärspartners (i förekommande fall), inklusive dela sådan deltagarinformation med NHL-medlemmar eller affärspartners (i förekommande fall) så att de kan skicka liknande meddelanden; (iii) som annat tillåts av alla utgåvor undertecknade av en bekräftad vinnare; och (iv) på annat sätt tillåtet av sponsors sekretesspolicy eller tillämplig lag 

Deltagare som deltar i en NHL Medlemsklubb eller NHL partnerliga informeras om att deras data delas med den NHL Medlemsklubb eller NHL-partner i den utsträckning som är nödvändig i samband med administrationen av en sådan NHL Medlemsklubb eller NHL partners liga inklusive för att kontakta dig om vinnarens anmälan och prissättning och som annars nödvändigt. Dessutom kan dina uppgifter delas med NHL-Medlemsklubbarna och NHL-partner i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

16.        TVISTER. När det gäller Förenta staterna (inklusive District of Columbia) Deltagare alla tvister, anspråk och orsaker till handling som uppstår till följd av eller i samband med denna kampanj, den andra chansen Konsolfrämjande, eller varje pris som delas ut i samband med något av de föregående, ska uteslutande avgöras av Förenta staternas tingsrätt för södra distriktet i New York, USA eller lämplig New York State Court i New York County, New York, USA och alla frågor och frågor rörande konstruktion, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa officiella regler, eller rättigheter och skyldigheter för deltagarna och sponsorn i samband med marknadsföringen och / eller den andra chansen bracket-kampanjen, ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, USA utan att verkställa något val av lag eller lagkonflikt (oavsett om det är staten New York, USA eller någon annan hennes jurisdiktion), vilket skulle orsaka tillämpningen av lagarna i annan jurisdiktion än staten New York, U.S.A När det gäller kanadensiska deltagare, alla tvister, anspråk och orsaker till handlingar som härrör från eller i samband med denna Kampanj eller varje pris som tilldelas i samband med något av det föregående, ska lösas uteslutande av domstolarna i provinsen Ontario och alla frågor och frågor rörande konstruktion, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa officiella regler, eller rättigheter och skyldigheter för deltagarna och sponsorn i samband med kampanjen och / eller kampanjen för andra chansen, ska regleras av och tolkas i enlighet med med, lagarna i provinsen Ontario, Kanada och de lagar i Kanada som är tillämpliga däri utan att verkställa något val av lag eller konflikt mellan lagar (oavsett om det är provinsen Ontario eller någon annan jurisdiktion), vilket skulle orsaka tillämpningen av lagarna i någon annan jurisdiktion än provinsen Ontario; under förutsättning att Régies jurisdiktion ska gälla i förhållande till en Québec-deltagare med avseende på alla frågor inom Régies jurisdiktion. När det gäller Québec-deltagare kan alla rättstvister som respekterar uppförandet eller organisationen av denna Kampanj lämnas till Régie för avgörande; Alla rättstvister som respekterar tilldelningen av priset får lämnas till Régie endast för att hjälpa parterna att nå en lösning. Gäller alla deltagare: Förutom om det är förbjudet enligt lag, är deltagarna överens om att: (i) alla sådana tvister, anspråk och talan om talan ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av gruppansökan, (ii) alla krav, domar och utmärkelser ska vara begränsad till faktiska kostnader som inte har uppstått, inklusive kostnader för anmälan till denna kampanj och / eller kampanjen för andra chansen, men under inga omständigheter kommer advokaters avgifter, (iii) under inga omständigheter kommer deltagarna att få utmärkelsen för , och deltagare avstår härmed från alla rättigheter till att kräva indirekta, straffande, tillfälliga, följd- och / eller andra skador, andra än faktiska kostnader utanför fickan, (iv) de avstår från alla rättigheter till att skadorna multipliceras eller på annat sätt ökas, och (v) de oåterkalleligt samtycker till nämnda domstolars personliga jurisdiktion, som är tillämplig på varje sådan deltagare, och avstår från alla krav från forum non conveniens eller brist på personlig jurisdiktion som de kan ha. När det gäller deltagare i Storbritannien och EU ska inget i dessa officiella regler (a) förbjuda deltagarna att väcka talan vid domstolarna i deras hemjurisdiktion som uppstår enligt eller i samband med dessa officiella regler. eller (b) påverka de lagstadgade rättigheterna att få tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa officiella regler som regleras av lagen i deras hemliga jurisdiktion.

17.        OGILTIGHET. Om någon bestämmelse eller någon del av en bestämmelserna i dessa Officiella regler hålls ogiltig, olaglig eller inte verkställbar som lagfråga, ska den delen, bestämmelsen eller delen av bestämmelsen, i tillämpliga fall, tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter och de återstående delarna, bestämmelserna eller delar av bestämmelserna, i tillämpliga fall, ska förbli i full kraft och verkan. Om någon ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse skulle vara giltig, verkställbar eller laglig om någon del av den raderades, ska bestämmelsen tillämpas med alla ändringar som är nödvändiga för att verkställa bestämmelsen. I den utsträckning att ändring i enlighet med de föregående två meningarna är omöjlig, ska någon ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse anses inte utgöra en del av dessa Officiella regler och alla andra bestämmelser i dessa officiella regler ska förbli i kraft.

18.        VINNERSLISTA OCH OFFICIELLA REGLER. För en kopia av de officiella reglerna eller vinnarlistan, skicka förfrågan och ett självadresserat, stämplat kuvert som är märkt senast 30 november 2020 till 2020 STANLEY CUP PLAYOFFS BRACKET CHALLENGE ™ (ange vinnarlista eller officiella regler) c / o NHL Interactive CyberEnterprises, LLC, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, USA, 10036. Invånare i VT, Kanada, Bulgarien, Kina, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Ryssland, Slovakien, Sverige , Schweiz och Storbritannien kan utelämna returporto. De officiella reglerna kommer också att finnas tillgängliga på kampanjwebbplatsen under kampanjperioden.

NHL, NHL Shield, ordmärket och bilden av Stanley Cup, Stanley Cup Playoffs-logotypen och Stanley Cup Final-logotypen är registrerade varumärken och Stanley Cup Qualifiers namn och logotyp, Stanley Cup Playoffs Bracket Challenge-namn och logotyp, och Stanley Cup Championship-logotypen är varumärken som tillhör National Hockey League. © NHL 2020. Alla rättigheter förbehållna.